Ważnym kryterium oceny twojego profesjonalizmu jest kultura komunikacji biznesowej. Menedżerowie zwracają na to dużą uwagę przy zatrudnianiu osoby do pracy, a także podczas wykonywania jego obowiązków służbowych.

Jednym z rodzajów rozmów biznesowych są rozmowy telefoniczne. Dlatego podczas rozmowy telefonicznej pomocne będą umiejętności rozmowy biznesowej. Ponadto rozmowa przez telefon bardzo różni się od rozmowy w pełnym wymiarze godzin.

Ogólne zasady prowadzenia rozmowy to:

  • oczywiste zainteresowanie tematem rozmowy;
  • przyjazna lokalizacja dla rozmówcy;
  • brak wpływu twojego nastroju na charakter rozmowy.

Psychologiczna kultura komunikacji biznesowej

Psychologia komunikacja biznesowa jest częścią złożonej psychologii. W tej sekcji stosowane są te same zasady, co w psychologii ogólnej: zasada przyczynowości, zasada rozwoju, zasada spójności.

Komunikacja to interakcja dwóch lub więcej osób, których celem jest wymiana informacji o charakterze poznawczym lub emocjonalnym. Podczas komunikacji twój rozmówca wpływa i wpływa na twoje zachowanie, stan i światopogląd. Efekt ten jest zawsze obustronny, ale rzadko - jednolity. Zasadniczo komunikacja powstaje we wspólnej działalności ludzi. W procesie komunikacji ludzie wymieniają między sobą gesty, mimikę i uwagi. Ponadto obaj rozmówcy mają w swoich głowach wirtualne obrazy tego, jak każdy z nich wygląda z zewnątrz (te obrazy są trochę podobne do rzeczywistości, ale nie do końca), a także obraz ich rozmówcy (obraz odpowiada rzeczywistości, ale osoba zawsze mu to przynosi na własną rękę). Najczęściej w dziedzinie komunikacji ludzkiej jest taką formą komunikacji biznesowej. Oprócz dwóch osób bezpośrednio zaangażowanych w rozmowę, istnieje norma społeczna. Każda osoba wierzy, że jest wyjątkowy i ma własne zdanie, ale niestety ostatecznie wszystko sprowadza się do opinii normy społecznej.

Proces komunikacji

Istnieje kilka stylów i rodzajów komunikacji. Komunikacja typu biznes ma tę różnicę, że zawsze dąży do określonego celu, ma limit czasowy i często dzieli się na przedziały czasowe. Rozmowy biznesowe będą uwieńczone sukcesem, jeśli między partnerami będzie zrozumienie i zaufanie.

Etykieta i kultura komunikacji biznesowej

Etykieta - ustalona kolejność zachowań. Kultura zachowań jest formą komunikacji, której podstawą jest moralność, gust estetyczny oraz przestrzeganie pewnych zasad i norm.

Etykieta biznesowa - główny składnik zachowania osoby biznesowej. Wiedza ta musi być nie tylko zdobyta, ale także stale rozwijana.

Zasada numer 1 . Punktualność Spóźnianie się na pracę rani ją, podobnie jak to oczywiste psychologiczna kultura komunikacji biznesowej dowód, że dana osoba nie jest wiarygodna. Osoba biznesowa powinna zawsze poprawnie obliczać swój czas. Musimy starać się poświęcić czas na zadanie z niewielkim marginesem, ponieważ zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności.

Zasada numer 2 . Jak najmniej dodatkowych słów. Każda osoba powinna być w stanie zachować tajemnicę swojej firmy i nie omawiać swoich osobistych spraw w pracy.

Zasada numer 3 . Pomyśl o innych. Zawsze bierz pod uwagę opinie, pragnienia i zainteresowania swoich rozmówców i partnerów.

Zasada nr 4 . Ubrania przez kod ubioru . Staraj się ubierać w taki sam sposób, jak inni, ale jednocześnie pokazuj swój gust.

Zasada nr 5 . Kultura mowy w komunikacji biznesowej. Jeśli dana osoba mówi kompetentnie, zasługuje na uznanie i zdobywa dobrą reputację.

Spróbuj poprawnie przeprowadzić rozmowę, a następnie prześlij ją na dowolny szczyt.