W psychologii istnieją takie definicje jak samoocena i poziom osobistych roszczeń. Ale czy istnieje związek między poziomem pretensji a poczuciem własnej wartości osoby? A jeśli tak, to co to jest? Odpowiedź brzmi - te pojęcia są ze sobą powiązane.

To bardzo proste - co poniżej jest poczucie własnej wartości , niższy będzie poziom roszczeń i odwrotnie. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości nigdy nie będą w stanie wykonać istotnych zadań i nie będą mogły dążyć do osiągnięcia poważnych celów. Tacy ludzie będą postępować naprzód z niepewnymi krokami, będąc przekonani, że nie mogą zrobić więcej. Dlatego ważne jest, aby kochać siebie i realistycznie oceniać swoje umiejętności. Jednocześnie, w żadnym wypadku nie możemy zatrzymać się na tym, co osiągnęliśmy, musimy zawsze dążyć do czegoś nowego, niezidentyfikowanego.

Tak więc samoocena wraz z poziomem roszczeń wpływa na sposób życia danej osoby i na jego granicę sukcesu. W związku z tym uzyskano banalny wniosek: zwiększając poczucie własnej wartości, będziesz w stanie podnieść poziom aspiracji, otrzymując drastyczne zmiany w swoim życiu. Tylko jedna rzecz może ingerować w tę sprawę: zasoby zdrowotne. Dlatego biegnij swoim ciałem nie jest tego wart. Daj mu więcej uwagi.

Diagnoza samooceny i poziomu aspiracji

Istnieje technika - diagnoza poziomu samooceny i poziomu roszczeń. Wykonuje się to w następujący sposób: konieczne jest narysowanie dwóch osi współrzędnych o tej samej długości na arkuszu papieru. Numeruj je od zera do stu. Oś pozioma scharakteryzuje twoje zdrowie, a oś pionowa scharakteryzuje twoje zdolności. Musisz ocenić swoje umiejętności. Następnie umieścisz punkt na osi pionowej, a następnie ocenisz swoje zdrowie i, odpowiednio, umieścisz punkt na osi poziomej. samoocena Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, musisz znaleźć punkt przecięcia tych wartości i narysować wektor pochodzący od początku do punktu końcowego.

Jeśli wektor ma nachylenie 45 stopni - twój wynik jest doskonały. Oznacza to, że twój poziom roszczeń i samoocena harmonijnie pasują do fizycznych możliwości ciała. Jeśli twój wektor jest skierowany do góry, to dla ciebie powinien stać się pewnym "dzwonkiem" - przeceniasz swoje możliwości, twoje ciało potrzebuje odpoczynku i odpoczynku. W przeciwnym razie możesz mieć poważne problemy zdrowotne. Odpowiednio, jeśli twój wektor jest skierowany w dół, to nie wykorzystujesz swojego pełnego potencjału i możliwości.