Pojęcie samostanowienia osoby, przede wszystkim, obejmuje zdolność osoby do obrony swojego punktu widzenia lub pozycji w sytuacjach wymagających odejścia od ustalonych z góry reguł, szczególnie gdy spodziewane działania są sprzeczne z jego zasadami moralnymi i moralnymi. W rzeczywistości chodzi o ustalanie priorytetów w wartościach i jeśli dana osoba nie jest w stanie przeciwstawić się opinii publicznej lub ustanowionym stereotypom, nawet jeśli sprzeciwia się ona jego koncepcjom "czarno-biała", to istnieje całkowity lub częściowy brak moralnego samostanowienia. osobowości .

Execute nie można ułaskawić

Aby ułatwić zrozumienie wszystkiego, rozważ przykład dobrze znanego zwrotu "Execute can not be be pardoned". Wyobraź sobie, że powierzono ci decyzję o losie niebezpiecznego zbrodniarza, który stanowi wielkie zagrożenie dla społeczeństwa i tylko ty zależy od tego, czy będzie żył, czy nie. Gdzie umieścisz przecinek? Czy założysz, że życie każdej osoby jest święte, czy bierzesz pod uwagę liczbę ofiar mordercy i postanawiasz nie narażać innych ludzi na karę śmierci i przeciwników dożywotniego więzienia, mimo że sam masz dość takiej myśli? Czy będziesz w stanie przekroczyć własne pojęcie moralności? Jeśli tak, to masz problemy z samostanowieniem jednostki, która w gruncie rzeczy jest jedną z form interakcji między jednostką a społeczeństwem.

Siła czy słabość?

Psychologia samostanowienia jednostki jest niezwykle złożoną strukturą, która obejmuje wszystkie procesy rozwoju osobowości i czynniki wpływające na nią. Tutaj wszystko odgrywa rolę: dostępne doświadczenie życiowe i środowisko, w którym osoba była wychowywana, i nabyte cechy psychologiczne. Zwykle zdolność jednostki do obrony swojej pozycji wyraża się we wszystkich trzech rodzajach samostanowienia jednostki, a mianowicie:

  1. W odniesieniu do ich działalności zawodowej.
  2. W odniesieniu do kanonów akceptowanych w społeczeństwie.
  3. W definicji znaczenia i podstawowej cele własne życie.

Statystyki pokazują, że jeśli dana osoba wyraziła moralna tożsamość przywódcze i nie cierpi z powodu kompleksu niższości, zwykle nie doświadcza żadnych problemów z samostanowieniem i samorealizacją jednostki. Ale w przypadku pewnej siebie osoby, szczególnie często atakowanej przez otoczenie w dzieciństwie i dorastaniu, już teraz kwestionuje się zdolność dokonywania wyboru bez patrzenia na stereotypy istniejące w społeczeństwie lub presję innych punktów widzenia.

W każdym razie samookreślenie osoby nie jest wyłącznie subiektywną cechą jednej osoby. Jest w całości skierowany do świata zewnętrznego, mający na celu interakcję ze społeczeństwem iw rezultacie odgrywa znaczącą rolę w określaniu wektora jego rozwoju.