Ludzkość, od czasu rozwiązania planety, była zainteresowana wieloma rzeczami, ale dopiero w latach 30. XX wieku człowiek zaczął interesować się pochodzeniem jego osobistej natury. Od tego okresu zaczyna się nauka o teorii osobowości.

Pojęcie teorii osobowości jest zbiorem założeń lub hipotez dotyczących mechanizmów i natury rozwoju osobowości. Ich głównym celem jest nie tylko wyjaśnienie, ale także przewidywanie ludzkich zachowań.

Psychologia teorii osobowości pozwala człowiekowi zrozumieć jego naturę, pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania retoryczne, które zawsze sam sobie zadaje. Psychologiczne teorie osobowości według ich rozwoju dzielą się na trzy okresy:

 1. Początkowe powstawanie psychoanalizy.
 2. Bardziej przejrzysta definicja analizy.
 3. Współczesna psychologia.

Teorie osobowości można policzyć około 40, jeśli spojrzymy na nie z teoretycznego punktu widzenia. Nazwijmy podstawową teorię osobowości:

 1. Analityczna teoria osobowości. Jest bliski teorii klasycznej psychoanalizy, ponieważ ma z nią wiele wspólnych korzeni. Żywym przedstawicielem tej teorii jest szwajcarski badacz Carl Jung. Zgodnie z tym podejściem osobowość jest wspólnotą zrealizowanych i wrodzonych archetypów. Struktura osobowości jest indywidualną tożsamością relacji między poszczególnymi blokami świadomych i nieświadomych, zamkniętych i ekstrawertycznych postaw osobistych.
 2. Psychodynamiczna teoria osobowości. Teoria ta znana jest również jako "klasyczna psychoanaliza". Jego przedstawicielem i założycielem jest Sigmund Freud. W ramach tej teorii osoba jest zbiorem agresywnych i seksualnych motywów, mechanizmów ochronnych. Z kolei struktura osobowości to inny stosunek indywidualnych indywidualnych właściwości i mechanizmów obronnych.
 3. Humanistyczna teoria osobowości. Przedstawicielem jest Abraham Maslow. Jego zwolennicy uważają osobowość za nic innego jak wewnętrzny świat "ja" człowieka. A struktura to stosunek ideału do rzeczywistego "ja".
 4. Kognitywna teoria osobowości. Z natury jest blisko humanistyki. Założycielem był George Kelly. Uważał, że jedyną rzeczą, którą osoba chce wiedzieć, jest to, co się z nim stało i co wydarzy się w przyszłości. Osobowość to system osobistych konstrukcji, które przetwarzane są przez osobiste doświadczenie danej osoby.
 5. Teoria aktywności osobowości. Ten kierunek otrzymał największą dystrybucję jako krajowe teorie osobowości. Jasnym przedstawicielem jest Sergey Rubinstein. Osobowość to świadomy podmiot, który zajmuje określoną pozycję w społeczeństwie, a z kolei pełni społecznie użyteczną rolę dla społeczeństwa. Struktura osobowości - hierarchia poszczególnych bloków (samokontrola, fokus) i właściwości systemu każdej osoby.
 6. Behawioralna teoria osobowości. Ma również nazwę "naukowy". Główną tezą tego kierunku jest to, że osobowość jest produktem uczenia się. Oznacza to, że człowiek jest zbiorem systemu umiejętności społecznych i czynników wewnętrznych. Struktura - hierarchia umiejętności społecznych, w której główną rolę odgrywają wewnętrzne bloki o subiektywnym znaczeniu.
 7. Dyspozycyjna teoria osobowości. Z punktu widzenia tej teorii osobowość jest układem temperamentu i społecznie uwarunkowanych właściwości. Struktura jest hierarchią właściwości biologicznych, które wchodzą w określone relacje i tworzą pewne cechy i typy temperamentów.
 8. Nowoczesna teoria osobowości. Obejmują one: socjo-dynamiczne (teoria zachowania jednostki, w której dominuje zachowanie podstawowa teoria osobowości (interakcja czynników wewnętrznych i zewnętrznych) i teoria cech (teoria typów osobowości, która opiera się na różnicy indywidualnych cech różnych osób lub osobowej integralności).

Dziś trudno jednoznacznie powiedzieć, która teoria jest najbardziej wiarygodna. Każda ma swoje zalety i wady. Obecnie jest to koncepcja współczesnego włoskiego psychologa Antonia Meneghettiego, który sformułował wnioski na temat teorii osobowości na podstawie wcześniej podanej wiedzy na ten temat.