Pojęcie "statusu społecznego" ma kilka definicji, ale istota pozostaje niezmieniona. Jest to krok, który dana osoba ma w zespole, niewyczerpane źródło, które pozwala wpływać na ludzi i otrzymywać określone korzyści. Zespół gwarantuje dystrybucję społeczną członków społeczeństwa zgodnie z kilkoma statusami.

Jaki jest status społeczny?

Status społeczny to państwo socjalne, które zajmuje osobę w zbiorowości. Obliczane według specyficznych dla danego społeczeństwa wskaźników: bogactwo, narodowość, wiek. Status ten określają możliwości, wykształcenie, umiejętność zachowania się publicznie. Pierwszą taką koncepcję przedstawił historyk Henry Man, ale samo słowo pojawiło się w starożytnym Rzymie. Z biegiem lat pojawiły się dwie definicje:

 1. Status prawny osoby lub organizacji.
 2. Pozycja jednostki w zespole, która określa jego prawa i obowiązki wobec innych.

Rodzaje statusów społecznych

Każda osoba od urodzenia ma więcej niż jeden status społeczny: uczeń, córka, wnuczka, siostra, członek klubu. Taki ranking pomaga interakcjom, określa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad. Socjologowie wyróżniają trzy typy pozycji społecznych:

 1. Urodzony : płeć, rasa, narodowość.
 2. Zdobyte lub osiągnięte : poziom, który dana osoba podjęła, kosztem jego wysiłków.
 3. Przepisane : miejsce w drużynie, zajęte, niezależnie od pragnienia: wiek, pozycja w rodzinie.

Aby określić, do której sytuacji społecznej należy dana osoba, opracowano następujące cechy:

 • własność;
 • bogactwo;
 • tryb istnienia;
 • edukacja;
 • pochodzenie.

Przewidywany status społeczny

Po urodzeniu osoba otrzymuje określony status społeczny, nie można jej zmienić genetycznie, z wyjątkiem płci. Obejmuje to także relacje rodzinne - osoba pozostaje jego synem, bratem lub wujem na całe życie. Pozyskany status społeczny obejmuje zmienne składniki, to jest miejsce, które jednostka przyjmuje w społeczeństwie lub rodzinie. Pojęcie "mąż" lub "żona" odnosi się do relacji rodzinnych, ale wchodzi w status nabytego.

Biorąc pod uwagę wszystkie istniejące przepisy, każda osoba określa dla siebie główny status, do którego się odnosi. Częściej dotyczy to aktywności zawodowej lub statusu społecznego. W tym samym czasie może wystąpić niekompatybilność, socjologowie określają 2 takie przypadki:

 1. Jeśli osoba w jednej grupie znajduje się na wysokiej pozycji, a inna - znacznie niższa.
 2. Jeżeli uprawnienia i bezpośrednie obowiązki jednego statusu przeszkadzają w ich realizacji w innym.
rodzaje statusów społecznych

Osiągnięty status społeczny

Osiągnięty status społeczny jest to, co człowiek osiąga dzięki własnym wysiłkom: zastępcy, politykowi, profesorowi, badaczowi. Dotyczy to nie tylko sukcesu, ale także określenia "bezdomny" lub "włóczęga". Sytuacja społeczna determinuje zachowanie osoby, umiejętność mówienia, ubierania się, komunikowania się. Bardzo często trudno jest ludziom łączyć różne statusy, trudno jest dobrej matce pozostać dobrze znaną kobietą biznesu, obowiązki zaczynają się kolidować, a ty musisz dokonać wyboru, który nie zawsze jest łatwy i przyjemny, ale nie możesz się bez niego obyć.

Prawie każdy osiągnięty status społeczny jednostki ma rozróżnienia:

 • wojskowe - epolety;
 • lekarze mają białe szaty;
 • przestępcy mają tatuaże.

W jaki sposób powiązany jest status społeczny i rola społeczna?

W społeczeństwie status społeczny i rola społeczna są ze sobą nierozerwalnie związane. Rolą społeczną jest wzór zachowania, który odpowiada statusowi, biorąc pod uwagę wymagania zespołu. W XIX wieku wyższy świat wymagał ścisłego przestrzegania określonej etykiety, jeśli ktoś tego nie robił, ignorując rolę społeczną, stracił także swój status w społeczeństwie. Jeśli głowa rodziny jest zobowiązana do zapewnienia krewnym, ale nie jest w stanie poradzić sobie z tą rolą, to przenosi się do innej osoby w kręgu krewnych.

Status społeczny i zdrowie społeczne

Socjologowie nazywają zdrowie społeczne bardzo ważnym aspektem - stanem organizmu, który charakteryzuje zdolność jednostki do kontaktu ze społeczeństwem. Powstaje w trakcie życia, pod wpływem rodziców, towarzyszy, kolegów z klasy i kolegów, przy ustalaniu statusu społecznego osoby. Istnieją 2 najważniejsze elementy zdrowia społecznego:

 1. Moralność: moralne i etyczne wartości i wartości dla osobistego zachowania.
 2. Wartości w pracy: zasady głowy, podwładnego.

Jak poprawić status społeczny?

Wiele osób chce mieć wyższy status społeczny, co jest naturalnym pragnieniem osoby. Czy można zmienić status społeczny jednostki? Całkiem, ale ta praca nie trwa przez rok, wymaga dużego wysiłku. Kilka zaleceń dotyczących tego, co jest potrzebne do podniesienia swojej pozycji w społeczeństwie:

 1. Poprawić samoocenę . Zidentyfikuj negatywne aspekty osobowości, od wyglądu do umiejętności ubierania się i zachowywania się, spróbuj wprowadzić odpowiednie poprawki.
 2. Zwróć uwagę na rozwój fizyczny . Zarejestruj sekcję lub fitness, możesz wybrać sport popularny w kręgach, w którym chciałbym się obrócić.
 3. Stwórz plan rozwoju inteligencji . Zidentyfikuj listę wartych odwiedzenia muzeów, książek - przeczytanych, filmów - do zobaczenia. Wybór musi być dokonany z uwzględnieniem gustów wybranego społeczeństwa. Im więcej osoba wie i wie, tym wyższy jest jego status społeczny.
 4. Pracuj nad sformułowaniem głosu i dykcji . Najlepiej zasięgnąć profesjonalnej porady.
 5. Przezwyciężyć obawy społeczne . Nawiązywanie nowych znajomości na spotkaniach lub imprezach, koncertach, ciekawych spotkaniach. Możesz rozpocząć od wirtualnej komunikacji na odpowiednich forach, co pomoże zdobyć doświadczenie i uniknąć błędów w prawdziwym życiu.