Ludzkość zawsze martwiła się kwestiami wiary i moralności, a świecki humanizm jest prądem, w którym ludzie pojawiają się jako najwyższe twory natury. Od działań i myśli danej osoby zależy nie tylko jego własne życie, ale także moralny i fizyczny stan otaczających ludzi.

Świecki humanizm - co to jest?

Podstawowe zasady światopoglądu powstają w społeczeństwie, w oparciu o doświadczenia poprzednich pokoleń i potrzeby współczesnego człowieka. Świecki humanizm jest jednym z kierunków filozofii humanizmu, który głosi wartość człowieka i jego idei.

 1. Dla etycznych konsekwencji ich decyzji i działań.
 2. Za swój własny wkład w rozwój nowoczesnego społeczeństwa.
 3. Za twórcze osiągnięcia i odkrycia, z zaangażowaniem dla dobra ludzkości.

Świecki humanizm - światopogląd

Świecki humanizm nie sprzeciwia się dogmatom religijnych nauk, ale nie rozpoznaje wyższej siły, która rządzi życiem człowieka. Sam buduje swoje przeznaczenie, opierając się na zasadach moralnych i moralnych. Religia i świecki humanizm rozwijają się równolegle i odbijają się tylko w kwestii kształtowania wartości etycznych. Świecki humanizm sugeruje następujące zasady:

 1. Możliwość bezpłatnych badań (niezakłócony odbiór informacji).
 2. Państwo i kościół istnieją osobno (z innym rozwojem wydarzeń naruszona zostanie zasada bezpłatnych badań).
 3. Kształtowanie ideału wolności (brak całkowitej kontroli, prawo do głosowania ma wszystkie segmenty społeczeństwa).
 4. Etyka krytyczne myślenie (przestrzeganie norm moralnych i etycznych, tworzonych bez religijnych rewelacji).
 5. Edukacja moralna (dzieci wychowane są na zasadach filantropii, kiedy osiągają dorosłość, decydują, jak odnosić się do religii).
 6. Religijny sceptycyzm (krytyczny stosunek do faktu, że wyższa władza może uczynić ludzki los).
 7. Powód (osoba polega na prawdziwym doświadczeniu i racjonalnym myśleniu).
 8. Nauka i technologia (odkrycia w tych dziedzinach umożliwiają społeczeństwu przejście na najwyższe poziomy rozwoju).
 9. Ewolucja (rzeczywiste fakty dotyczące istnienia ewolucji gatunków potwierdzają niekonsekwencję idei stworzenia człowieka zgodnie z boskim wizerunkiem).
 10. Edukacja (dostęp do edukacji i szkoleń).
świecki humanizm

Świecki humanizm i ateizm - różnica

Różnica między tymi pojęciami jest oczywista. Świecki humanizm i ateizm rozwijają się w podobnych kierunkach, ale sposoby ich osiągnięcia różnią się. Ateizm kategorycznie odrzuca istnienie wyższej mocy i jej wpływ na przeznaczenie człowieka . Świecki humanizm nie przeszkadza w rozwoju nauk religijnych, ale ich nie przyjmuje.

Świecki i religijny humanizm

Wyraźne sprzeczności między tymi obszarami filozofii nie przeszkadzają im mieć podobnych zasad. Na przykład pojęcie świeckiego humanizmu opiera się na dobrym stosunku do człowieka, uczucie miłości współczucie, miłosierdzie. Te same postulaty znajdują ludzi w Biblii. Zwolennicy pewnego nurtu religijnego mają iluzoryczne postrzeganie życia. To jest samooszukiwanie, a jego konsekwencje pogrążają człowieka w stanie niepewności i duchowej stagnacji.

Świecki humanizm - książki

Wielu sceptyków, panteistów, racjonalistów, agnostyk minionych stuleci stosowało racjonalne podejście do rozwiązywania ludzkiego dylematu: co jest fundamentalne - nauka czy religia i co to znaczy - świecki humanizm? Dzieła sławnych naukowców i pisarzy podniecają umysły współczesnych i udzielają wyczerpujących odpowiedzi w kwestiach relacji międzyludzkich, poczęcia i narodzin dzieci, eutanazji. Świecki humanizm jest ateizmem, który nie zabrania wierzyć w wyższą inteligencję, ale nie przyjmuje nabożeństwa do nauk religijnych. Są to:

 1. "Fenomenologia Ducha" (napisana przez Hegla).
 2. "Źródło czystego rozsądku" (napisany przez Kanta).
 3. "Nauka o wiedzy" (napisana przez Fichtego), itp.