Duża część ludzkości codziennie wchodzi w kontakt komunikacyjny z innymi ludźmi. Potrzeba komunikacji pojawia się u każdego, ktoś może rozmawiać godzinami, a ktoś potrzebuje tylko kilka razy dziennie. Ludzie zawsze chcą się komunikować.

Zastanów się, w jaki sposób tworzy się taka ludzka potrzeba i jaka jest jej klasyfikacja.

Ludzka potrzeba komunikacji jest jedną z głównych potrzeb socjologicznych. Powstaje, gdy doświadczenie gromadzi się w interakcji z innymi osobowościami. Opiera się na potrzebie kontaktów emocjonalnych, ich poszukiwaniu i pewnej technice zaspokajania danej potrzeby. Przejawia się w dążeniu jednostki do przynależności do grupy, stania się jej członkiem, interakcji z nią, pomocy jej i otrzymywania z niej, jeśli to konieczne. Formacja potrzeby komunikacji występuje w chęci uczestniczenia z innymi ludźmi we wspólnych działaniach. Motywuje, pomaga wspierać i kieruje każdym działaniem każdej osoby w kierunku komunikacji z innymi ludźmi.

U dzieci komunikacja jako potrzeba społeczna nie jest wrodzoną cechą, ale kształtowana jest na tle aktywnej aktywności dorosłych i często manifestuje się przez 2 miesiące. Nastolatki uważają, że nie tylko mają taką potrzebę, ale pod tym względem mogą komunikować się tak, jak chcą. Zdarzają się przypadki, gdy wykazują oznaki protestu wobec dorosłych, gdy ci drudzy starają się w jakiś sposób ograniczyć potrzebę komunikacji.

Jeśli mówimy o potrzebie komunikacji między dorosłymi, komunikują się one znacznie mniej niż chcą, często pogrążając się w negatywnym. Aby zrozumieć źródła powstawania potrzeb komunikacyjnych, należy rozważyć rodzaje potrzeb w zakresie komunikacji.

  1. Dominacja Osoba dąży do wywierania pewnego wpływu na interesy, zachowanie, ciąg myśli innej osoby.
  2. Prestiż. Niektórzy ludzie w komunikacji starają się dostrzec rozpoznawanie swoich zdolności, podziw od rozmówcy.
  3. Bezpieczeństwo Aby złagodzić napięcie, uczucie strachu, ludzie zaczynają szukać rozmówcy, czasami nawet w obliczu nieznajomego.
  4. Indywidualność. Potrzeba komunikacji, aby pokazać innym, co dana osoba osiągnęła, jak oryginalna jest jego rodzaje potrzeb komunikacyjnych osobowość.
  5. Patronat. Jeśli dana osoba ma pragnienie okazywania troski innym, stara się zaspokoić to pragnienie w komunikacji.
  6. Poznanie Potrzeba komunikacji na wypadek, gdyby rozmówca chciał nauczyć się czegoś nowego, co może mu powiedzieć jego partner.

Tak więc potrzeba komunikacji jest w każdym człowieku, ale niektóre nie są tak jasne, jak to pokazują inni. Warto pamiętać, że jeśli ktoś chce ci coś powiedzieć, musisz słuchać, pozwalając mu mówić.