W społeczeństwie uważa się, że krytyczne myślenie to proces normalny dla każdej osoby, a nawet naturalny sposób myślenia. W rzeczywistości wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane: ludzie często unikają krytycznego myślenia, odnoszą się do zjawisk stronniczych lub wręcz przeciwnie, są zbyt protekcjonalni. Jednak, aby kultywować prawo myślenie - oznacza poprawę jakości życia, a jeśli przyzwyczaisz się nie żyć z iluzją, możesz osiągnąć sukces we wszystkich obszarach działalności.

Psychologia krytycznego myślenia

Krytyczne myślenie to specjalny sposób myślenia o dowolnym obiekcie lub zjawisku, w którym aktywnie wykorzystuje się struktury i standardy intelektualne. Rozwinięte krytyczne myślenie daje wiele korzyści ludzkiego życia. Na przykład, jeśli ten typ myślenia zostanie opracowany, jednostka ma następujące cechy:

  • potrafi wyciągać prawidłowe wnioski i weryfikować ich dokładność według kryteriów;
  • jest on w stanie zebrać informacje potrzebne do rozwiązania problemu;
  • jest w stanie uzasadnić i uzasadnić swoją pozycję;
  • jest w stanie jasno i jasno sformułować pytanie, problem lub wymaganie;
  • potrafi wykorzystywać i interpretować abstrakcyjne idee;
  • potrafi skutecznie komunikować się z ludźmi, szukając nowych rozwiązań;
  • potrafi osądzić bez uprzedzeń, stosując alternatywne systemy myślenia, jeśli to konieczne.

Techniki krytycznego myślenia ograniczają się zatem do zdolności osoby do myślenia kierunkowo, dyscyplinująco, nie stronniczo, z elementami samooceny i korekty własnych wniosków. Takie myślenie jest odpychane przez surowe normy, ale to one umożliwiają rozwiązywanie problemów.

Rozwój krytycznego myślenia

Z reguły tworzenie krytycznego myślenia odbywa się w wieku szkolnym. Nauczyciele używają do tego różnych technik, w tym rozwoju poprzez czytanie i pisanie.

W trakcie tego studenci otrzymują możliwość opanowania techniki skutecznego czytania, która polega na umiejętności aktywnego postrzegania tekstu, rozumienia otrzymywanych informacji i uwzględniania ich we własnym kontekście. W trakcie tego osoba nie rejestruje wszystkich informacji, ale tylko to, co uważał za ważne dla siebie.

Metoda oparta jest na trzystopniowym modelu:

wyzwanie - odwołanie się do doświadczenia, umiejętności, wiedzy, sformułowanie pytań i celów, etap semantyczny - realizacja cele , szukaj odpowiedzi na swoje pytania i osiągaj cele poprzez odniesienie do tekstu, refleksję - analizę wykonanej pracy, osiągnięcie celów.

Ta technika jest bardzo popularna i skuteczna dla osób w każdym wieku. Ma na celu zapewnienie, że dana osoba wykorzystuje swoje osobiste doświadczenie w zrozumieniu problemów i zadań.

rozwój krytycznego myślenia

Istnieją inne metody krytycznego myślenia, które są również oferowane przez doświadczonych nauczycieli w celu rozwijania umiejętności ich uczniów:

Burza mózgów

Grupa ludzi otrzymuje jedno zadanie, a wszyscy muszą wymyślić maksymalną liczbę swoich rozwiązań. Nie wszystkie pomysły będą przydatne, ale wyróżnią się bardzo oryginalne wersje. Ważne jest, aby nagrać wszystkie dźwięczne opcje, a następnie je przeanalizować. Po opanowaniu techniki grupowej można ją przeprowadzić parami.

Krzew kojarzeniowy

Grupa ludzi otrzymuje słowo kluczowe do refleksji. Każda osoba nazywa tą koncepcją wyrażenia, myśli i skojarzenia. Ważne jest, aby wszyscy mówili i każdy może wyjaśnić przebieg swojej myśli.