Kultura człowieka jest zdeterminowana przede wszystkim umiejętnością poprawnego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej. Komunikacja biznesowa wymaga poszanowania nie tylko ogólnej kultury, ale także zasad etykiety biznesowej.

Funkcje i skuteczność mowy biznesowej

Cechy mowy biznesowej to:

 • krótki;
 • wpływ;
 • dokładność

Rozmowa biznesowa i biznesowa będą skuteczne przy właściwym doborze słów, konstrukcji gramatycznych i syntaktycznych, przestrzeganiu zasad kultury komunikacji, wykorzystaniu standardowych form wyrazów i konstrukcji tekstowych. Styl biznesowy obejmuje neutralne stylistycznie środki słowne, słownictwo pisarskie i biznesowe, wspólne skomplikowane zdania z dokładnym określeniem myśli.

W mowie biznesowej słownictwo o kolorze emocjonalnym powinno zostać zminimalizowane, należy wyłączyć slang i mowę potoczną. W rzadkich przypadkach metody te można wykorzystać do ekspresji podczas występów przed publicznością.

Kultura ustnej mowy biznesowej oznacza posiadanie komunikacji interpersonalnej z partnerem biznesowym, małą grupą ludzi, publicznością. Rozmowa biznesowa przez telefon oznacza również zgodność z określonymi standardami komunikacja . Normy te obejmują:

 • zasady datowania i obraz siebie;
 • znajomość form obiegu;
 • umiejętność słuchania;
 • mowa biznesowa i rozmowa biznesowa
 • umiejętność krótkiego sformułowania celu rozmowy;
 • możliwość zakończenia rozmowy.

Rozwój mowy biznesowej może odbywać się na trzy sposoby:

 • metoda stopniowego zwiększania wiedzy i wypracowywania umiejętności komunikacyjnych w procesie negocjacji biznesowych;
 • metoda badania specjalnej literatury opisującej reguły mowy biznesowej;
 • metoda odwiedzania specjalnych szkoleń, podczas których rozwijane są umiejętności komunikacji biznesowej.

Najlepszy sposób na rozwój biznesu mowa to szkolenia, które pozwalają w krótkim czasie opanować normy komunikacji biznesowej.