Czy kiedykolwiek czytałeś jakieś dokumenty biznesowe: umowy, instrukcje, listy? Jeśli tak, nie można nie zastanawiać się nad specjalnym sposobem prezentacji, który nazywa się biznesowym stylem mowy. W tym języku sporządzane są wszystkie oficjalne dokumenty, prowadzona jest korespondencja handlowa i sporządzane są dokumenty prawne. Zobaczmy, jakie są charakterystyczne cechy firmy komunia i dlaczego tak ważne jest trzymać się jego zasad.

Funkcje i rodzaje mowy biznesowej

Istnieją różne style wypowiedzi, z listy których wybieramy właściwą, zamierzamy napisać esej szkolny, wiadomość do przyjaciela lub wniosek o urlop. Każdy z przykładów wykorzystuje własne klisze mowy, ma własne normy do konstruowania zwrotów i poprawnych słów do użytku. Charakterystyczną cechą biznesowego stylu wypowiedzi jest przestrzeganie zasad etykiety, szczególnej kultury komunikacji. Nie ma miejsca na wyrażenia narodowe i slangowe, w trakcie bezosobowego języka i standardowych zwrotów.

Oficjalne rozmowy są częściej pisane, więc styl biznesowy jest tak spójny. Wszystkie dokumenty biznesowe podlegają surowym standardom, szczegóły znajdują się w miejscach o ugruntowanej pozycji, wzory powitania i pożegnania nie zmieniły się od wielu lat. I nie chodzi o to, że twórcy dokumentów nie mają kreatywności, tylko jedna z cech mowy biznesowej jest uważana za logikę, a praw tej nauki nie można tak łatwo zmienić. Ponadto, oficjalne dokumenty mają obowiązek informacyjny, a kiedy są opracowywane, przestrzega się zasad etyki. Pisemne przemówienie osoby biznesowej będzie koniecznie przestrzegać tych zasad, nawet jeśli na spotkaniach z partnerami przyzwyczaił się do bardziej darmowego leczenia.

Znaczenie wszystkich dokumentów biznesowych - wyraźny transfer informacji, z wyłączeniem emocje co może utrudniać czytanie. Ale styl biznesowy ma kilka rodzajów:

    pisemne przemówienie biznesowe
  • oficjalnie-biznes - tutaj obejmują całą korespondencję wewnątrz firmy i między partnerami;
  • prawne - przepisy ustawowe i wykonawcze;
  • dyplomatyczny.

Najczęściej spotykamy pierwszy gatunek, drugi jest mniej powszechny, a nawet korespondencję dyplomatyczną, a w ogóle jednostki są dozwolone. O tym, jak będzie wyglądać ten dokument, decyduje nie tylko rodzaj stylu biznesowego, ale także sytuacja komunikacyjna: przepływ papierów między organizacjami (listy biznesowe, kontrakty), między osobą a organizacją (list, umowa), między osobą a organizacją (memo, streszczenie, wniosek) lub firma i osoba (zamówienie, zamówienie).