Emocje i uczucia są czymś, bez czego nasze życie nie byłoby tak interesujące i pełne wrażeń. Funkcje uczuć w psychologii są bardzo zróżnicowane, a aby je lepiej zrozumieć, można przejść do prostych klasyfikacji.

Emocje i uczucia w psychologii

Emocje wywołują określone uczucia, które dana osoba doświadcza tu i teraz. Te odczucia wiążą się z pozytywnym lub negatywnym nastawieniem danej osoby do różnych obiektów. Emocje mają swoje główne funkcje:

 1. Sygnał. Przeżywamy emocje w chwilach, w których mamy potrzebę.
 2. Regulacyjny. Emocje pozwalają człowiekowi postępować zgodnie z sytuacją, opartą na normach właściwych społeczeństwu, w którym dana osoba żyje. Ponadto emocje pozwalają na ocenę sytuacji.
 3. Motywacyjny. Aby człowiek działał, potrzebuje emocji. Wszyscy jesteśmy z natury skłonni do odczuwania jak największej liczby różnych wrażeń, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych.

Pomimo tego, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka, bardzo niewielu z nas wie, jak lub nawet chce nauczyć się rozumieć wrażenia innych osób. Ponadto nie każdy może zarządzać własnymi uczuciami i emocjami.

Psychologia rozróżnia emocje, uczucia i wolę. A każdy z tych obszarów otrzymuje wiele własnych gatunków i gałęzi. Na przykład istnieje kilka rodzajów emocji:

 1. Podniecenie jest spokojne.
 2. Przyjemność to niezadowolenie.
 3. Napięcie - rozdzielczość.
 4. Stenicus (aktywność) i asteniczny (przygnębienie, impotencja).

Stopniowo zbliżyliśmy się do definicji uczuć w psychologii, ponieważ jest to nic innego jak stabilne reakcje emocjonalne na przedmioty. Uczucia można uznać za właściwość charakteru i wskazuje na pewne nałogi i nie lubi .

Własności uczuć w psychologii

Podobnie jak w przypadku emocji, koncepcja uczuć w psychologii pozwala stworzyć pewną klasyfikację. Mogą to być:

 1. Intelektualne uczucia. Są związane z wiedzą i powstają w toku pracy naukowej lub naukowej - to jest niespodzianka, zaufanie, ciekawość, niepewność, wątpliwość, ciekawość, oszołomienie.
 2. Uczucia moralne. Są one związane z podejściem człowieka do moralności publicznej. Należą do nich obowiązek, sumienie, szacunek i pogarda, sympatię i antypatię, patriotyzm i tak dalej.
 3. Uczucia estetyczne. Są one związane z potrzebami estetycznymi. Są to uczucia piękna, wzniosłości, brzydoty, bazy itp.
 4. Poczucie sprawiedliwości. Ludzie reagują boleśnie na każdą niesprawiedliwość i starają się wyglądać przyzwoicie i niezależnie w każdej, nawet najbardziej przygnębiającej sytuacji.

Psychologia ludzka odróżnia uczucia pod względem siły, szybkości występowania i czasu trwania. Niektóre pojawiają się szybko, a także szybko wyparowują, inne są powolne i stabilne. W zależności od tego, jak silne i długotrwałe są uczucia, można je przypisać do różnych rodzajów stanów emocjonalnych danej osoby:

 1. Emocjonalny ton. Są to bezpośrednie doświadczenia i odczucia, które odnoszą się do każdego przedmiotu rzeczywistości.
 2. Nastrój. Są to doświadczenia o słabej lub średniej sile i są względnie stabilne.
 3. Pasja. Jest to stały, długotrwały stan. Jest to związane z silnym żarem namiętności. W pozytywnym sensie jest to doskonały motywator, ale pasja tworzy także zależności.
 4. Wpływa na. Są to niezwykle silne, szybkie i gwałtowne stany emocjonalne, które szybko mijają. Powstają w związku z nagłymi szokującymi zdarzeniami.
 5. Entuzjazm Jest to stan wielkiego dążenia do pewnej działalności.
 6. uczucia w psychologii
 7. Ambiwalencja. Jest to sprzeczność z doświadczonymi emocjami.
 8. Apatia . Jest to konsekwencją zmęczenia lub intensywnego doświadczenia, które jest obojętne dla życia.
 9. Depresja Jest to stan depresji, w którym człowiek nie ma pragnień i wszystko widziane jest w ponurym świetle.
 10. Stres. Jest to stan emocjonalny nadmiernie silnego i długotrwałego stresu psychicznego, który często wymaga specjalnych procedur naprawczych.
 11. Frustracja. Ten stan dezorganizacji świadomości spowodowany poważnymi przeszkodami na drodze do celu.

Dzięki takiej znajomości uczuć i emocji łatwiej jest zrozumieć siebie i innych.