Agnostyk - kto to jest we współczesnym świecie? Pytania o wiarę w Boga pozostają w dużej mierze nieodwzajemnione dla osoby idącej swoją własną drogą, różnej od innych. Nie polegając na żadnej z istniejących religii, tacy ludzie są gotowi uwierzyć w istnienie Stwórcy, jeśli to zostanie udowodnione.

Kto jest agnostykiem?

Agnostyk to osoba, która nie zaprzecza istnieniu Boga, ale także uznaje, że może po prostu nie być. Procent agnostyków rośnie z dnia na dzień. Dla nich nie ma autorytatywnych źródeł w różnych religiach, wszystkie pisma święte dla agnostyków są tylko pomnikami literackimi. Wszyscy agnostycy dążą do prawdy i rozumieją, że porządek świata jest o wiele bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka, ale w przypadku braku dowodów wiedza dla agnostyka staje się niemożliwa, a pytający umysł wszystkie pytania.

Po raz pierwszy termin "agnostycyzm" został wprowadzony do nauki o TG. Huxley jest zwolennikiem darwinowskiej teorii ewolucji, aby wskazać swoje poglądy na temat wierzeń religijnych. Richard Dawkins w swojej pracy "Bóg jako iluzja" wyróżnia kilka rodzajów agnostyków:

 1. Agnostyk w rzeczywistości. Wiara w Boga jest nieco wyższa od niewiary: nie do końca przekonana, ale skłonna wierzyć, że Stwórca wciąż istnieje.
 2. Bezstronny agnostyk. Wiara i niewiara dokładnie w połowie.
 3. Agnostyk skłonny do ateizmu. Niewiara to niewiele więcej niż wiara, wiele wątpliwości.
 4. Agnostyk jest zasadniczo bardziej ateistą. Prawdopodobieństwo istnienia boga jest absolutnie małe, ale nie jest wykluczone.

W co wierzą agnostycy?

Czy agnostyk może wierzyć w Boga, ludzie, którzy stopniowo oddalają się od religii, zadają to pytanie, ale nadal wierzą w swój własny sposób. Typowa cecha agnostyka pomaga zrozumieć te problemy:

 • powstrzymuje się od osądów: jest Bóg, albo nim nie jest, czyli nie może ani obalić, ani udowodnić istnienia lub nieobecności Stwórcy;
 • uważa, że ​​dana osoba musi działać samodzielnie;
 • nawet jeśli Bóg istnieje, to dla człowieka nie ma żadnego biznesu;
 • pojęcie dobra i zła jest względne, występują niepożądane zachowania;
 • sumienie człowieka jest miarą jego działania;
 • większość agnostyków podziwia osobę i życie Jezusa Chrystusa, ale postrzegają go jako zwykłą osobę, aczkolwiek obdarzoną nadludzkimi cechami;
 • wątpić w istnienie duszy i nieśmiertelności;
 • sens życia dla agnostyka jest życiem z jego radościami i smutkami oraz z celami, które człowiek sobie stawia;
 • Zastanów się, czy istnienie Boga lub jego nieobecność jest kwestią czasu, podczas gdy istnieje niewiele i wszystkie są wątpliwe.

Agnostycyzm w filozofii

Niemiecki filozof współczesności I. Kant badał zjawisko agnostycyzmu i doprowadził do harmonijnej i konsekwentnej teorii tego kierunku. Według Kanta agnostycyzm w filozofii jest niemożliwym poznaniem rzeczywistości lub rzeczywistości przez podmiot, ponieważ:

 1. Ludzkie zdolności poznania są ograniczone przez jego naturalną istotę.
 2. Świat jest niepoznawalny sam w sobie, osoba może znać tylko wąski zewnętrzny obszar zjawisk, przedmiotów, podczas gdy wewnętrzna pozostaje "terra incognita".
 3. Poznanie jest procesem, w którym materia bada się z własną mocą refleksyjną.

D. Berkeley i D. Hume są innymi wybitnymi filozofami, również przyczynili się do tego kierunku filozofii. Krótko mówiąc, agnostyk, który to i ogólne cechy agnostycyzmu z dzieł filozofów są przedstawione w następujących tezach:

 1. Agnostycyzm jest ściśle związany z nurtem filozoficznym - sceptycyzmem.
 2. Agnostyk odrzuca obiektywną wiedzę i możliwość poznania świata w pełni.
 3. Wiedza Boga jest niemożliwa, uzyskanie wiarygodnych informacji o Bogu jest trudne.
agnostycy

Gnostyk i agnostyk - różnica

Ateizm i agnostycyzm zjednoczyły się w takim kierunku, jak ateistyczny agnostycyzm, w którym zaprzecza się wierze w jakiekolwiek bóstwa, ale nie neguje się istnienia boskiej manifestacji jako całości. Oprócz agnostyków istnieje także przeciwny "obóz" - gnostycy (niektórzy filozofowie uważają ich za prawdziwie wierzących). Jaka jest różnica między gnostykami i agnostykami:

 1. Agnostycy - kwestionujcie wiedzę o Bogu, Gnostycy po prostu wiedzą, że tak.
 2. Zwolennicy gnostycyzmu wierzą w prawdę ludzkiej wiedzy poprzez znajomość rzeczywistości przez doświadczenie naukowe i mistyczne, agnostycy wierzą, że świat jest niepoznawalny.

Agnostyk i ateista - jaka jest różnica?

Wiele osób myli te dwa pojęcia z agnostykiem i ateistą. Agnostycyzm w religii wielu duchownych jest postrzegany jako ateizm, ale nie jest to prawdą. Nie można powiedzieć, że ateista i agnostyk są kardynalnie różnymi przedstawicielami, aw niektórych przypadkach są agnostykami wśród ateistów i vice versa, a jednak istnieje między nimi różnica:

 1. Ateista nie wątpi, że nie ma boga, w przeciwieństwie do agnostyka.
 2. Ateiści są materialistami w czystej formie, wśród agnostyków jest wielu idealistów.

Jak zostać agnostykiem?

Większość ludzi odchodzi od tradycyjnych istniejących religii. Aby stać się agnostykiem, ludzie powinni mieć wątpliwości i pytania. Często agnostycy to dawni teiści (wierzący), którzy wątpili w istnienie Boga. Czasami zdarza się to po tragicznych przypadkach lub osoba, która oczekuje boskiego wsparcia, nie otrzymuje go.