Świadomość i nieświadomość są częścią naszego psyche . Problem polega na tym, że świadomość nie może kontrolować nieświadomości, która jest najważniejszą częścią ludzkiej duszy. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Świadomość i nieświadomość dla Freuda

Zygmunt Freud był pierwszym naukowcem, który powiedział, że w ludzkiej duszy funkcjonują niepozorne procesy. Według niego każda osoba ma wewnętrzną dwoistość, której nie uświadamia. W nieświadomości może istnieć tylko to, co kiedyś było w świadomości, na przykład ulotna myśl lub silne doświadczenia, które zostały zapomniane. Są te myśli, które są w konflikcie z naszą świadomością. Nie nadają się do społeczeństwa, nie mają właściwego wyjścia, to znaczy, sytuacja jest nierozwiązana. Faktem jest, że nieświadome doświadczenia nadal wpływają na świadomość. Duża ilość tłumionej energii może mieć negatywny wpływ na psychikę. Nieświadomość obejmuje raz doświadczone silne doświadczenia, ale nie powodują one tak wielu udręk jak myśli, które pozbawiają człowieka spokoju ducha.

Od urodzenia u dziecka rozwija się moralność. To, co jest korzystne dla społeczeństwa, jest dobre. To, co nie jest dla nich opłacalne, jest złe. Mamy w nas zaszczepione sumienie, które "karze" nas za "złe" uczynki, a kiedy człowiek odkrywa "złe" w sobie, stara się ukryć wszystko, nawet przed samym sobą, z całej siły. Tak więc nieświadomość objawia się na tle wewnętrznego konfliktu. Dzięki właściwemu wychowaniu konflikt ten może zostać skrócony. Na szczęście nasze społeczeństwo zaczyna powoli, ale na pewno poprawiać procesy edukacyjne.

Świadomość i Nieświadomie wobec Junga

Carl Jung był uczniem Freuda. Początkowo podzielał poglądy swojego nauczyciela, ale po pewnym czasie nastąpiło między nimi nieporozumienie. Jung wierzył, że nieświadomość może uzyskać nie tylko żywe myśli, ale także te, które są odziedziczone po całej ludzkości. Znalazł wiele potwierdzeń, jak ludzie różnych kultur i narodowości wykazywali podobne reakcje psychiczne. W ten sposób stworzył nowe stwierdzenie - zbiorową nieświadomość.

Pomimo zmiany czasu i kultur problemy relacji z otaczającym światem pozostały takie same. Bez nieświadomości świadomość po prostu nie mogłaby istnieć. Nie szkodzi świadomości, ale stara się ją zrównoważyć. Okazuje się, że zbiorowa podświadomość zawiera pewne wzorce zachowania, w które ludzie inwestują swoje doświadczenia. Stawia przed problemami osobowymi, które muszą zostać rozwiązane w celu przetrwania i ewolucji. Bawiąc się z naszą osobowością, nieświadoma popycha ją do rozwoju umysłowego, ponieważ w każdym z nas potrzeba rozwoju wyższego poziomu wibracji energii jest naturalna, dlatego ważne jest nie tylko istnienie, ale także wypełnienie programu rozwoju umysłowego. nieświadomość umysłu

Relacja świadomości i nieświadomości

Psychologia świadomości i nieświadomości jest zupełnie inna. Ogólnie rzecz biorąc, psychika, świadomość i nieświadomość zapewniają adaptację i adaptację jednostki do otaczającego go świata. Problem polega na tym, że ludzie próbują tłumić myśli, które są dla nich nieprzyjemne, zamiast spokojnie je rozwiązywać. Stąd zaczynają się emocje, niepokój, panika, która prowadzi do zaburzeń psychicznych.

Nieprzytomny może "przełamać" wąską świadomość osoby. Nie dba o swoje osobiste problemy, emocje i cele.

Nam na myśl stale przychodzi milion myśli i różnych pytań. Nie usuwaj ich. Staraj się słuchać wymagań swojej nieświadomości, a to pomoże ci dokonać wielkich odkryć dla siebie.