Bogactwo ludzkiego świata emocji znacznie przekracza najprostsze reakcje emocjonalne u zwierząt. Wielka rola emocji i uczuć w rozwoju i przetrwaniu ludzkości, to także dodatkowy zasób w rozwiązywaniu problemów. Rozważ główne typy i funkcje emocji i uczuć.

Główne typy i funkcje emocji:

  1. Regulacyjna funkcja emocji wyraża się w tym, że emocje pomagają zrozumieć różnicę między obecną motywacją a wewnętrznymi wyobrażeniami o sytuacji i są głównymi elementami regulacji zachowania i aktywności umysłowej człowieka.
  2. Funkcja oceny emocji. Emotion pozwala natychmiast analizować znaczenie sytuacji lub izolowane drażniące dla osoby. Ocena na poziomie emocji przed świadomym przetwarzaniem informacji i "adresuje" ją w określonym kierunku.
  3. Funkcja mobilizacji. Początkowo objawia się ona na poziomie fizjologicznym: uwalnianie adrenaliny do krwi, gdy strach poprawia zdolność biegania (nadmierna adrenalina może mieć odwrotny skutek - stupor), a jeśli lęk, obniżenie progu odczuć pomoże rozróżnić groźne bodźce. Jednocześnie, przy silnym obciążeniu emocjonalnym, obserwuje się zjawisko "zwężenia świadomości", które zmusza ciało do kierowania wszystkimi siłami, aby przezwyciężyć niekorzystną sytuację.
  4. Adaptacyjna funkcja emocji i uczuć. Powstały asocjacyjny wątek pomiędzy negatywną emocją a rodzajem sytuacji zapobiega powtórzeniu się podobnych błędów w przyszłości. Emocje pozytywne, wręcz przeciwnie, ustalają akceptowalny wzorzec zachowań. Ta funkcja jest bardzo ważna, gdy zachowanie adaptacyjne jest opóźnione. Odgrywa autonomiczną rolę w stymulowaniu zachowania żywej osoby.
  5. Komunikacyjna funkcja emocji. Ekspresyjna ekspresja emocji sprawia, że ​​są one zrozumiałe dla ich otoczenia społecznego. Niektóre emocje powodują manifestację altruizmu u innych. Na przykład matki czują się, gdy dziecko płacze z bólu i wcześniej przychodzi na ratunek. Emocje są bardzo "zaraźliwe", stan emocjonalny może być przekazywany innym, tylko dlatego, że osoba rozumie doświadczenie innej osoby i może sam je wypróbować. Można to zauważyć, gdy osoba z firmy zaczyna się śmiać, a reszta po prostu czerpie radość. Komunikatywna funkcja emocji odgrywa także ważną rolę w rozwoju małych dzieci, które jeszcze nie mówią, jest to często jedyny możliwy sposób utrzymywania kontaktu ze światem zewnętrznym.
  6. Sygnałem funkcji emocji jest to, że w sekwencji prostych sytuacji automatycznie, po prostu szybko sygnalizują to, co dzieje się wewnątrz lub wokół nas.
  7. Funkcja dezorganizacji. Silne emocje mogą zakłócić efektywny przebieg biznesu. Afekt jest czasem przydatny, gdy konieczne jest zmobilizowanie wszystkich sił fizycznych. Jednak długotrwałe narażenie na intensywne emocje wywołuje stan niepokoju, który następnie prowadzi do zaburzeń zdrowia i zachowania.
  8. Funkcja kompensowania braku informacji. funkcje emocji i uczuć Zdarza się, że osoba nie może przewidzieć czegoś z powodu braku informacji, podczas gdy może kierować się uczuciami - "posunąć się emocjonalnie". Jeśli niezbędne informacje nie wystarczą - pojawiają się negatywne emocje, które zmniejszają wagę potrzeby. Wystarczająca ilość informacji powoduje pozytywne reakcje i zwiększa pożądane wartości.
  9. Śledzenie funkcji. Ta emocja pojawia się, gdy wydarzenie już nastąpiło i jest za późno, aby podjąć działanie. Wpływy, które występują w takich okolicznościach, jak gdyby, oznaczają sytuację, powodują obawy o nią. Tak więc emocje pełnią funkcję "ostrzeżenia", ratując osobę przed podobnymi błędami.