Każdego dnia osoba doświadcza różnego rodzaju emocji i uczuć. I mają swój własny cel, ale o którym warto mówić.

Rodzaje i funkcje ludzkich emocji

Przed mówieniem o typach i właściwościach uczuć, konieczne jest zrozumienie pojęcia emocji i tego, jak różnią się one od uczuć. Uczucia odnoszą się do związku danej osoby z różnymi zjawiskami i przedmiotami rzeczywistości. Emocje to reakcje człowieka na różne bodźce, z grubsza rzecz biorąc, jest to szczególny wariant zmysłów.

Klasyfikacja emocji i ich rozpadu na gatunki jest trudna do wytworzenia. Oczywiście można podzielić emocje na pozytywne i negatywne emocje, ale podział ten będzie warunkowy. Na przykład gniew i złość w większości przypadków prowadzą do negatywnych emocji, ale w niektórych przypadkach takie uczucia mogą być korzystne. Dlatego częściej stosuje się klasyfikację rodzajów emocji w odniesieniu do różnych sfer życia. Rozróżnij następujące formy i rodzaje emocji.

 1. Szkolnictwo wyższe. Spełniają najwyższe potrzeby społeczne - miłość do Ojczyzny, ich ludu, innych ludzi.
 2. Moralne. Uczucia odczuwalne dla społeczeństwa, dla siebie - przyjaźni, sumienia, miłości i innych emocji, odpowiedzialnych za relacje międzyludzkie.
 3. Praxic. Powstają w procesie aktywności zawodowej, związanej z jej sukcesem, a nie sukcesem.
 4. Intelektualny. Pojawia się z aktywnością umysłową, stabilnymi i trwałymi odczuciami. Takich jak ciekawość, niespodzianka, radość poznania prawdy.

Mając do czynienia z rodzajami emocji, możesz zacząć opisywać ich podstawowe funkcje, są następujące typy.

 1. Motywacyjno-regulacyjny. Funkcja ta wyraża się w tym, że emocje często są czynnikiem motywującym, modelują zachowania ludzkie.
 2. Komunikatywny - zewnętrzna ekspresja emocji pomaga komuś komunikować się z innymi ludźmi.
 3. Sygnał. Emocje, reakcja na bodźce dają osobie okazję do zrozumienia, która z potrzeb jest zaspokojona w pierwszej kolejności.
 4. Funkcja ochronna , pozwala reagować na niebezpieczeństwo i uratować osobę przed problemami.

Rodzaje pozytywnych emocji i ich krótkie charakterystyki

 1. Zainteresowanie jest warunkiem sprzyjającym rozwojowi umiejętności, umiejętności i zdobywania nowej wiedzy.
 2. Radość jest stanem, który świadczy o jak największej satysfakcji z jednej z jej rzeczywistych potrzeb. I tak to uczucie jest jaśniejsze, tym mniejsze było prawdopodobieństwo uzyskania tego, co chciałeś. Czasami radość może przerodzić się w rozkosz, euforię, radość.
 3. Sympatia - może być oparta na wspólnych zainteresowaniach i hobby, atrakcyjności seksualnej. To uczucie w pewnych okolicznościach może przerodzić się w podziw, przyjaźń, miłość, szacunek, zaufanie.

Rodzaje negatywnych emocji i ich krótkie charakterystyki

 1. Cierpienie - wiąże się z uzyskaniem informacji o niemożności spełnienia ważnych życiowych potrzeb, często występuje w postaci stresu.
 2. Gniew jest spowodowany pojawieniem się nieoczekiwanych przeszkód w zaspokajaniu potrzeby niezwykle ważnej dla danej osoby. Zwykle ta emocja ma postać efektu, który nie jest szczególnie długi w czasie.
 3. Wstręt - jest spowodowany okolicznościami, przedmiotami, ludźmi, których kontakt powoduje ostrą sprzeczność z moralnymi, estetycznymi, ideologicznymi zasadami człowieka. W połączeniu z gniewem w relacjach międzyludzkich może wywołać agresję.
 4. Pogarda jest generowana przez brak zgody w postawie osoby o zachowaniu i pozycji życiowej innej osoby.
 5. Fear - pojawia się, gdy otrzymasz informację o możliwym zagrożeniu dla dobrostanu. Nie może być spowodowane rzeczywistym niebezpieczeństwem, ale wyobrażonym, a to różni się od emocji cierpienia.
 6. rodzaje emocji i uczuć
 7. Wstyd - pojawia się, gdy zdajesz sobie sprawę z niespójności swoich działań, myśli, norm ogólnie przyjętej moralności lub własnych postaw.

Niespodzianka to neutralna emocja, ale jest niesamowicie silna w uderzeniu, blokując wszystkie poprzednie emocje. Zaskoczenie powstaje w wyniku nieoczekiwanego rozwoju okoliczności, może ulec zainteresowaniu.

Warto zauważyć, że emocje są konieczne dla danej osoby, a ich deficyt (zarówno pozytywny, jak i negatywny) zazwyczaj składa się z filmów, książek, sportu. Dlatego starając się kontrolować własne emocje, trzeba dążyć nie do nieczułości, ale do umiejętności myślenia trzeźwo w dowolnych sytuacjach życiowych.