Wszyscy ludzie podlegają różnym zasadom postępowania - w pracy, w rodzinie, w miejscach publicznych. Co ciekawe, zasady dla wszystkich są takie same, ale sposoby na zachowanie zgodności z normami są różne. Dwie osoby zaangażowane w tę samą działalność mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Dlaczego tak się dzieje, to jasne - wszyscy jesteśmy różni, więc nie trzeba rozumieć powodów. Ale o tym, jakie są ludzkie zachowania, warto mówić bardziej szczegółowo.

Rodzaje zachowań osobistych

Aby określić zachowanie osoby w społeczeństwie, stosuje się termin "zachowania społeczne", którego gatunek istnieje bardzo różnorodnie. Dlatego wybieramy tylko główne odmiany.

 1. Masowe zachowanie jest działaniem ogólnej masy ludzi, nie prowadząc do osiągnięcia jakiegoś określonego celu. Na przykład, paniki, moda, partie społeczne lub polityczne itp.
 2. Zachowanie grupowe to wspólne działania ludzi w grupie społecznej.
 3. Zachowania prospołeczne to działanie oparte na chęci pomocy i wsparcia ludzi.
 4. Zachowania aspołeczne - działania, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami. Jest to duża grupa różnych rodzajów zachowań, które rozważymy później.

Współcześni badacze przykładają dużą wagę do następującej klasyfikacji zachowań:

 • działania mające na celu przejawianie przyjaźni i wrogości, dobra i zła;
 • działania mające na celu osiągnięcie władzy i sukcesu;
 • działania, które mówią o niepewności lub pewności siebie.

Rodzaje zachowań aspołecznych

 1. Szkodliwe nawyki - narkomania, alkoholizm, palenie. Często używane przez nastolatków, aby usiłować dochodzić swoich praw.
 2. Ucieczka z domu. Charakterystyczne również dla nastolatków, którzy nie widzą innego sposobu rozwiązywania problemów.
 3. Nieprawidłowości seksualne.
 4. Działania o charakterze przestępczym.
 5. Samobójstwo, próby samobójcze i samookaleczenia.
 6. Lęki i obsesje - strach przed ciemnością, wysokością, samotnością.
 7. Dysmorfobia to nierozsądna wiara w obecność fizycznych upośledzeń.
 8. rodzaje zachowań aspołecznych
 9. Odhamowanie silnika to niemożność skupienia się na czymkolwiek.
 10. Patologiczne fantazje to niechęć do życia w prawdziwym świecie.
 11. Hazard.
 12. Graffiti.
 13. Wyraźny charakter, na przykład ekscentryczność.

Jak widać, aspołeczne można nazwać jakimkolwiek zachowaniem, które przynajmniej w pewnym stopniu narusza wymierne życie społeczeństwa.