Główne humanistyka, psychologia i filozofia, cel i znaczenie życia danej osoby są definiowane na różne sposoby. Istnieje wiele interpretacji tych pojęć i każdy ma prawo do decydowania, który z nich jest mu bliższy.

Cel i znaczenie ludzkiego życia w kategoriach psychologii

Czołowi psychologowie wciąż nie mogą dojść do porozumienia cel i sens życia. Nie ma jednej definicji tych terminów. Ale każdy może wybrać ten punkt widzenia, który wydaje mu się najbardziej racjonalny. Na przykład A. Adler uważał, że celem życia jednostki jest znacząca aktywność, która z kolei jest częścią dużego ogólnego projektu. Rosyjski naukowiec D.A. Leontiew miał podobną opinię, tylko uważał, że sens działalności nie jest pojedynczym bytem, ​​musi być cały zestaw znaczeń. W przeciwnym razie cel istnienia jednostki nie zostanie osiągnięty. K. Rogers uważał, że sens życia powinien być dla każdego, ponieważ dla każdego indywidualnego doświadczenia, przez które postrzega świat. V. Frankl napisał, że wymycie istnienia jednostki wynika ze znaczenia istnienia całego społeczeństwa. Jego zdaniem uniwersalny sens i cel życia nie istnieje, wszystko zależy od rodzaju systemu społecznego. H. Freud nie określał sensu życia, ale zauważył, że ten, kto zaprzecza jego obecności, jest niewątpliwie chory. K. Jung uważał, że samorealizacja jest celem i znaczeniem życia człowieka, pełnym ucieleśnieniem jego jaźni, jego "ja", ujawnieniem siebie jako integralnej osoby.

Cel i sens życia w kategoriach filozofii

Filozofia nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki jest jeden cel i znaczenie ludzkiego życia. Każdy prąd oferuje własną interpretację tych pojęć. W tym:

  • Epikureizm - sens życia w cieszeniu się nim;
  • ascetyzm - sens życia w zabijaniu ciała poprzez fizyczną deprywację i uwolnienie ducha;
  • utylitaryzm - sens życia w społecznie użytecznych działaniach;
  • eudajmonizm jest sensem życia w osiągnięciu szczęścia, a jego ostatecznym celem jest stać się osobą absolutnie szczęśliwą;
  • cel i sens życia
  • Altruizm - sens życia w samoofiarowaniu, wyrzeczenia w imię innych;
  • racjonalizm - sens życia w wiedzy;
  • irracjonalizm - sens życia w walce z cierpieniem i śmierć ;
  • egzystencjalizm - sens życia dla każdej osoby jest subiektywny.

Filozofowie teologiczni uważają, że człowiek nie jest w stanie pojąć znaczenia i celu swego istnienia. Tak, on tego nie potrzebuje, to sfera boskiej opatrzności.