W pewnym momencie makiavellianizm powstał jako trend filozoficzny dzięki włoskiemu historykowi i pisarzowi. Machiavelli uzasadnił teorię, że aby wzmocnić władzę, władca może używać niemoralnych metod. Termin ten zaczął oznaczać styl interakcji ludzi, w którym manipulator używa metod wpływu do własnych celów.

Czym jest makiawelizm?

Strategia zachowania, w której wykwalifikowany manipulator osiąga przewagę poprzez oszukiwanie, pochlebne, zastraszanie, przekupywanie, sugerowanie fałszywych celów, to makiawelizm osobowości. W tym samym czasie manipulator jest przekonany, że jego działania są całkowicie normalne i są nieodłączne od wszystkich ludzi bez wyjątku, że w ten sposób można i należy odnieść sukces. Taka interakcja wymaga umiejętności zrozumienia intencji rozmówcy, demonstracji położenia i sympatii. Zwykle tacy ludzie są czarujący i pewny siebie . Kłamstwa i sztuczki stanowią podstawę ich codziennego życia.

Machiavellianizm w psychologii

Aby zrozumieć, czym jest makiawelizm w psychologii, należy wziąć pod uwagę psychologiczny portret osoby o wysokim poziomie tej jakości:

 1. Ludzie dla nich nie przedstawiają wartości, ale służą jako narzędzie do realizacji własnych celów.
 2. Są świadomi słabości innej osoby, aby móc z niej skorzystać, aby zaszczepić poczucie winy.
 3. Uważają, że pojęcia moralności i moralności są nieistotne, co oznacza, że ​​nie powinni się nimi kierować.
 4. Ze względu na brak przywiązania i chłód do ludzi, nie są skłonni do bezinteresownej obsługi przyjaznych i społecznych kontaktów.
Machiavellianism1

Machiavellianizm w filozofii

Polityczna doktryna Machiavellego położyła podwaliny pod usprawiedliwienie przemocy wobec ludzi w imię utrzymania porządku w państwie. Aby osiągnąć cel, wszystkie środki mogą być uzasadnione, jeśli prowadzą do zwycięstwa, dlatego zdrada, oszustwo wroga mogą być używane przez rządzących. Machiavelli opisał, w których przypadkach musisz być hojny, a kiedy okrucieństwo. Władca nie powinien trzymać się tego słowa, jeśli nie jest dla niego opłacalny. Fenomen makiawelizmu z polityki wszedł w psychologię i zaczął oznaczać cechy osoby, nie gardząc przemocą psychologiczną.

Makiaawelizm, narcyzm i psychopatia

Istnieją rodzaje osobowości, których bliskie interakcje z nimi są niebezpieczne nie tylko dla zdrowia i psychiki, ale czasami dla finansów i bezpieczeństwa. W psychologii łączy ich ciemna triada: psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Żonkile nie mają empatii, kłamstwa i arogancji. Psychopaci są jak oni, ale cechy są ostrzejsze i idą do bezwzględności i aspołecznych zachowań. W psychopatach te cechy są wrodzone, z nabytym narcyzmem, ale używane nieświadomie, a makiawelizm obejmuje świadome manipulowanie ludźmi.

Technika makiawelizmu

Istota makiawelizmu w zastosowaniu specjalnych metod ekspozycji:

 1. Wejście w osobistą przestrzeń i przypadkowy dotyk.
 2. Zmiana rytmu rozmowy - przyspieszenie lub celowe spowolnienie.
 3. Prowokacyjne zatwierdzenie.
 4. Demonstrowanie twojej słabości i bezradności w celu stymulowania reakcji.
 5. Szantaż w formie podpowiedzi.
 6. Fałszywe przedstawienie w przebraniu ignorancji.
 7. "Nieoczekiwane" oszczerstwa i oszustwa.
machiavellism2

Aby zmierzyć poziom makiawelizmu, opracowano skalę Mac. Określa poziom zdolności danej osoby manipulacja przez inne osoby emocjonalny chłód i roztropność, umiejętność ignorowania ogólnie przyjętych zasad moralnych. Osoby o wysokim poziomie skali Mac są w stanie pokonać konkurencję, wzbudzić zaufanie i osiągnąć sukces za wszelką cenę.

Możesz przejść test na makiawelizm ta strona .

Współczesny makiawelizm

Ta koncepcja makiawelizmu jest używana zarówno przez polityków do uzasadnienia ich egoistycznych pobudek dla wspólnego dobra. Manipulowanie świadomością publiczną, prowadzone z pomocą mediów w celu utrzymania autorytetu władzy w państwie, opiera się również na doktrynie priorytetu celów nad środkami do ich osiągnięcia. Wielu trenerów rozwoju osobistego zaleca karierowiczom, aby nie zwracali uwagi na ludzi, którzy zapobiegają awansowi i wykorzystują swoje słabości we wspinaniu się po szczeblach kariery.