Innymi słowy, odchylenia seksualne są odchyleniami seksualnymi w ludzkich zachowaniach. Wykracza to poza ogólnie przyjęte normy życia seksualnego. Pomimo faktu, że w każdym społeczeństwie, w pewnej epoce, normy te różniły się, możliwe jest określenie głównych rodzajów odchyleń, które do dnia dzisiejszego uważane są za poważne formy zaburzeń psychicznych.

Lista odchyleń seksualnych jest następująca:

 • fetyszyzm. Osoba doświadcza pociągu seksualnego i satysfakcji na widok jakiejś określonej części ciała, odzieży, przedmiotu, który symbolizuje partnera;
 • transwestytyzm. W tym przypadku mówimy o zaspokojeniu seksualnych pragnień poprzez ubieranie się w odzież przeciwnej płci;
 • ekshibicjonizm Człowiek otrzymuje satysfakcję seksualną, wystawiając swoje genitalia na zewnątrz;
 • voyeuryzm Pragnienie szpiegowania stosunku płciowego, nagich ludzi. Jego typem jest nadmierna pasja do pornografii;
 • pedofilia. Jedna z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych form seksualnych odchyleń. To pociąg seksualny dla dzieci;
 • sadomasochizm. Czerpanie przyjemności z powodowania i odczuwania bólu, chęci podporządkowania partnera lub podporządkowanej pozycji.

Odchylenia seksualne u trudnych nastolatków są dziś dość powszechne. Dojrzewanie płciowe w wieku dojrzewania jest komplikowane nie tylko zmianami fizycznymi, ale także psychologicznymi. Niekompletność identyfikacji seksualnej powoduje niewystarczająco świadomy i wzmożony popęd płciowy. Pod tym względem prawdopodobieństwo odchyleń seksualnych jest bardzo wysokie. W strefie szczególnego ryzyka znajdują się dzieci, których przejściowy wiek albo się zaciąga, albo, przeciwnie, rozwija się bardzo szybko.

Odchyłki seksualne u nastolatków są bezpośrednio zależne od sytuacji i są tymczasowe. Wraz z wiekiem te formy zaburzeń zwykle zanikają. Najczęstsze z nich to:

 • voyeuryzm (szpiegowanie aktów, oglądanie pornografii);
 • ekshibicjonizm
 • nadmierne zainteresowanie genitaliami młodszych dzieci lub zwierząt.
O przyczynach i metodach leczenia

Odchylenia seksualne nie są chorobą. Opieka medyczna jest potrzebna tylko wtedy, gdy takie odchylenia powodują dyskomfort i problemy psychologiczne. Ten ostatni może powstać w wyniku przejawienia karalności przez prawo (pedofilia, okrutny sadyzm).

W leczeniu zaburzeń seksualnych stosuje się różne rodzaje technik psychiatrycznych. Oprócz zmniejszenia nienormalnego pożądania seksualnego, leczenie ma na celu pomóc w zaakceptowaniu osoby takim, jakim jest. W przypadkach, gdy hobby stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, stosowane są wszelkie metody zwalczania patologii seksualnej. Oprócz mimowolnego leczenia uciekają się do odpowiedzialności prawnej.

Co powoduje takie odchylenia? Przyczyny odchyleń seksualnych są następujące:

 • dziedziczenie genetyczne;
 • urazy mózgu, aw rezultacie zaburzenia psychiczne;
 • niewydolność hormonalna;
 • lista odchyleń seksualnych
 • różne zaburzenia w rozwoju ludzkiej psychiki;
 • zaburzenia rozwoju seksualnego;
 • rodzaj edukacji seksualnej.

Głównym powodem, który należy odnotować osobno, jest uraz psychiczny dziecka w dzieciństwie. Może to być wykorzystywanie dzieci przez dorosłych, przypadkowo zaobserwowana scena przemocy seksualnej lub perwersyjny stosunek seksualny itp. Dlatego też, wychowując dziecko, należy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach.

Zadbaj o zdrowie i psychikę dziecka.