Pojęcie deprywacji bardzo często znajduje się w różnych literaturach psychologicznych naszych czasów. Jeśli uważasz się za osobę wykształconą i erudytą, to po prostu musisz zrozumieć, co to jest.

Pozbawienie się psychologii jest rozumiane jako szczególny stan psychiczny, podczas którego dana osoba nie jest zadowolona z jego potrzeb. W tłumaczeniu z języka angielskiego termin ten oznacza utratę czegoś lub pozbawienie możliwości normalnego funkcjonowania sfery potrzeb.

Pozbawienie i jego rodzaje

Istnieje kilka głównych rodzajów tego stanu psychicznego:

  1. Absolutny. Oznacza to niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb poprzez brak dostępu do niezbędnych zasobów i dóbr materialnych: żywność, schronienie, ciepło, odzież itp.
  2. Względny. Przejawia się w formie poczucia niesprawiedliwości ze względu na to, że wynik nie pokrywa się z nakładem na nią wydatkowanym.

Można scharakteryzować te same kategorie i oznaki pozbawienia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że względna forma tego stanu psychicznego jest niczym innym, jak frustracją, ale nie jest to do końca prawdą. Istotna różnica w definicji tych innych kategorii jest taka, że ​​frustracja pociąga za sobą pozbawienie niektórych korzyści, które dana osoba posiadała wcześniej, podczas gdy pozbawienie powstaje jako odpowiedź na brak czegoś, czego dana osoba nigdy wcześniej nie posiadała.

Przyczyny deprywacji

Wszystkie możliwe przyczyny tego uczucia są podzielone na kilka form:

  • silnik;
  • zmysłowy;
  • macierzyński;
  • towarzyski.

Deprywacja rodziny

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe powody, wówczas deprywacje macierzyńskie i społeczne są związane z problemami w rodzinie. W okresach niemowlęctwa i dzieciństwa dziecko odczuwa ostrą potrzebę macierzyńskiej miłości i uczucia, ale nie zawsze jest dostępne, aby w pełni zaspokoić tę potrzebę. Dzieci mieszkające w sierocińcach lub schroniskach z reguły pozbawione są niezbędnej opieki ze strony dorosłych, a wiąże się to z wystąpieniem takiego stanu psychicznego, jakim jest ubóstwo. W pełnej rodzinie z matką i ojcem dziecko również nie zawsze otrzymuje wystarczającą uwagę. Konsekwencje deprywacji pojawiają się znacznie później, gdy z powodu naruszenia w zaspokajaniu potrzeb zaczynają cierpieć sfera motywacyjna i wolicjonalna oraz psychika dziecka.

Warunki deprywacji

Aby przeprowadzić badania nad tym problemem, naukowcy wykorzystują specjalnie zaprojektowane urządzenia i aparaturę. Od początku XX wieku prowadzono wiele eksperymentów, aby zbadać ludzką reakcję na deprywację sensoryczną. Pokazali, że większość osób, nawet za dużą nagrodę, odmówiło udziału w eksperymencie po trzech dniach przerwy w małym zamkniętym i specjalnie wyposażonym pokoju.

W tym pomieszczeniu wszystkie dźwięki z zewnątrz zostały wygładzone przez monotonny hałas klimatyzatora, ręce podmiotu zostały umieszczone w specjalnym pojęcie deprywacji sprzęgła, które blokują percepcję dotykową. Ciemne okulary dopuszczały jedynie słabą wiązkę światła, co minimalizowało możliwość uzyskiwania informacji za pośrednictwem kanałów wizualnych.

Wszystkie te eksperymenty były konieczne, aby przetestować wpływ na osobę pozbawienia uczuć. Ogólnie reakcja osoby na takie ograniczenia może być bardzo różna. Niektórzy ludzie, z powodu swoich przekonań religijnych, uciekają się do nich dobrowolnie. Przykładem pozbawienia jest wykluczenie społeczne od pustelników, sekty i mnichów. Według nauk zachodnich prowadzi do wewnętrznego oświecenia i jedności z wyższymi siłami.