Wielu we współczesnym świecie niewiele rozumie różnicę między pojęciami. osobowości i indywidualności, często identyfikując te dwie definicje.

Wewnątrz widok

W rzeczywistości indywidualność jest własnością osobowości, nadając jej unikalne i niepowtarzalne cechy i odróżniając ją od reszty społecznej masy. Mówiąc jaśniej, można to przedstawić w następujący sposób: osoba jest poglądem społeczeństwa na osobę, oceną jego relacji społecznych i stopnia zgodności z określoną strukturą społeczeństwa; Indywidualność jest subiektywnym spojrzeniem na samego siebie, nabytym zbiorem jasno wyrażonych cech i cech, z których następnie tworzy się osobowość.

Jestem taki samotny!

Osobowość przejawia się w wielu obszarach ludzkiego życia, od działań zawodowych po interakcję z bezpośrednim otoczeniem. To dzięki "cegiełkom" indywidualności, każdy z nas jest inny niż miliardy własnego gatunku, i możemy śmiało powiedzieć, że cała ewolucja rodzaju ludzkiego i, odpowiednio, rozwój cywilizacji nastąpiły tylko dlatego, że natura obdarzyła każdego człowieka indywidualnymi cechami, umożliwiając poszczególnym przedstawicielom społeczeństwa uzupełniają się wzajemnie, tym samym łącząc wszystkie ogniwa łańcucha w jedną całość.

Odbicie w oczach

Człowiek, jako osoba i indywidualność, nieustannie ewoluuje od momentu narodzin. Bez tego rozwoju złożona organizacja społeczeństwa byłaby po prostu nieopłacalna. Najwyraźniej indywidualne cechy osobowości przejawiają się w sytuacjach kryzysowych. Zdolność do szybkiego podejmowania właściwych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i działania innych ludzi jest wskaźnikiem indywidualnych cech danej osoby, a cechy te mogą mieć zarówno pozytywną, jak i negatywną ocenę w oczach grupy społecznej, do której należą. I dalej zależy od tej oceny. rozwój osobisty ogólnie. Patrząc w oczy innym ludziom i widząc naszą własną refleksję, wyciągamy pewne wnioski, na podstawie których zdecydujemy, w którym kierunku pójdziemy dalej. Cała psychologia zależy od nastawienia ludzi wokół nas człowiek jako osoba i indywidualność osobowość osobowości. Staramy się dostosowywać do reguł gry, przyjmowanych w społeczeństwie i nie być na dole. Jasna indywidualność praktycznie gwarantuje osobie sukces we wszystkich sferach jego działalności, co jest dobrym przykładem i bodźcem do rozwoju innych członków społeczeństwa.

Osobowość i osobowość w psychologii mają raczej niewyraźne krawędzie i często płynnie przepływają jeden do drugiego. Człowiek jest bytem społecznym i niemożliwe jest stworzenie pewnych cech w sobie bez względu na społeczeństwo. Dlatego też, pracując z tymi dwoma stronami tego samego medalu, psycholodzy zwykle biorą pod uwagę wszystkie obiektywne i subiektywne czynniki, które wpływają na reakcje behawioralne pacjenta, a także problemy związane z jego relacją ze środowiskiem społecznym i najbliższym otoczeniem.