Zaburzenia myślenia w psychologii dzielą się na trzy typy: zaburzenie w tempie, strukturze i treści.

Myśli o zaburzeniach rytmu

Przyspieszenie myślenia . W tym zaburzeniu często mówi się szybko i obficie, możliwy jest wzrost pomysłów. Myśli wyprzedzają się nawzajem, wiele z nich ginie, nawet zanim zostaną wypowiedziane. W tym samym czasie Myślenie promuje twórcze wejście. Występuje częściej u osób ze stanami maniakalnymi.

Powolne myślenie . Osoba nie ma czasu na przyswajanie i przetwarzanie informacji, analizowanie. Najprostsze pytanie może spowodować długi proces myślenia. Takie zaburzenie może być spowodowane przez depresję.

Zaburzenia myślenia według struktury
  1. Zepsute myślenie. W mowie ludzkiej nie ma żadnych łańcuchów logicznych, relacji między różnymi słowami i zdaniami. Często osoba nie potrzebuje nawet rozmówcy.
  2. Paralogiczny. Nieporządek myślenia, w którym może wcale nie cierpieć intelekt ale logika rozumowania jest zepsuta. Wszystkie fakty i wydarzenia są postrzegane jako zakrzywione lustro i nie pomagają człowiekowi wyciągać innych wniosków, które są sprzeczne z ich poglądami. Przeciwnie, pacjent dostosowuje wszystko do swojej głównej idei.
  3. Dokładny. Myślenie, w którym dana osoba nie odróżnia istotnego od nieistotnego, jest skłonne skupić się na drobiazgach, ledwie przechodząc z jednego przedmiotu w drugi.
  4. Mentalizm. Osoba jest nieustannie odwiedzana przez myśli, często z agresywną naturą. Zasadniczo nie są one reprodukowane na głos.
  5. Sperrung. Ludzkie myśli pojawiają się i natychmiast się zrywają. W głowie jest uczucie pustki. Pacjent może rozpocząć frazę i nigdy nie zakończyć jej mówienia, dopóki się nie zamrozi.
Zaburzenia treści

Obsesyjne pomysły . Ten typ zaburzeń obejmuje fobie (lęk przed chorobą, zakażeniem, zamkniętymi przestrzeniami) i zaburzenia motoryczne (konieczność wykonywania pewnych obowiązkowych rytuałów) oraz napędy obsesyjne. Osoba może być świadoma całej absurdalności rodzaje zaburzeń myślenia obsesje, ale nie znikają. Jest też obsesyjna myśl, że żelazo, piec lub gaz można włączyć w domu.

Przewartościowane pomysły . Osoba jest skłonna do kultywowania jakiejkolwiek idei, odrzucając wszystkie inne motywy. Takie wyroki są nieuzasadnione z uwagi na wielkie znaczenie dla osoby i nie są przedmiotem krytyki z jego strony. Załóżmy, że kolekcjonerowie mania, ze szkodą dla budżetu rodzinnego. Pomysły wynalazcze: stworzenie perpetumalnego silnika ruchu, żywej wody lub kamienia filozoficznego. Pomysły na poprawę świata. Najczęstsze są idee miłości, poczucia własnej wartości i zdrowia. Fałszywe nieporozumienia, które nie są krytykowane. Pacjent jest niemożliwy do przekonania. Należą do nich na przykład iluzje wielkości, pomysły samozaswalania, zmysłowe iluzje i urojenia prześladowań.