Niebezpieczeństwo może uwięzić ludzi wszędzie. I to nie jest żart, ale trudna rzeczywistość. Dokładność i higiena nigdy nie zaszkodzą. Ważne jest zrozumienie, że brud jest źródłem wielu chorób, a jednym z nich jest leptospiroza.

Czym jest leptospiroza?

Leptospiroza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez leptospirę. U ludzi leptospiroza nazywana jest psią lub japońską gorączką, a także żółtaczką zakaźną. Źródłem zakażenia może być tylko zwierzę (mysz, szczur, ryjówka, pies i inne). Osoba, nawet zakażona, nie stanowi żadnego zagrożenia dla innych.

Najczęściej leptospiroza rozwija się u osoby zajmującej się zwierzętami hodowlanymi (w gospodarstwach hodowlanych, ubojniach). Choroba wchodzi do organizmu poprzez kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi ze skażoną wodą, ziemią lub żywnością, zanieczyszczonym mięsem i krwią zwierzęcą.

Leptospiroza u ludzi może rozpocząć się nawet po infekcji, która dostanie się do organizmu poprzez niewielkie zadrapanie lub ranę na skórze. Jednak statystyki pokazują, że nosogardziel i przewód pokarmowy są uważane za główną drogę zakażenia.

Główne objawy leptospirozy

Okres inkubacji leptospirozy może trwać od czterech do czternastu tygodni. Aktywny rozwój choroby zaczyna się dość nagle, a niektóre prekursory nie istnieją. Warunkowo dolegliwość można podzielić na dwie główne fazy. W pierwszym etapie infekcja jest określana we krwi, a sama choroba objawia się następująco:

  • silny bóle mięśniowe ;
  • bóle głowy;
  • utrata apetytu;
  • naruszenie schematu dnia, bezsenność;
  • silne nieustanne pragnienie;
  • dreszcze i gwałtowny wzrost temperatury.

Aby przeprowadzić diagnostykę leptospirozy w pierwszym etapie, konieczne jest zdanie testu krwi. Jeśli choroba przeszła do drugiej fazy, możesz ją określić wyłącznie, przesyłając analizę moczu. Druga faza charakteryzuje się uszkodzeniem układu nerwowego, wątroby i nerek. W niektórych przypadkach mogą rozwinąć się choroby takie jak zapalenie wątroby lub zapalenie opon mózgowych.

Aby jak najszybciej zdiagnozować chorobę, gdy pojawią się pierwsze oznaki wskazujące na leptospirozę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badania i postawienia diagnozy.

Leczenie i zapobieganie leptospirozie

Nie możesz żartować z tą chorobą. Leptospiroza jest poważna, a rozczarowujące statystyki pokazują, że około dziesięć procent przypadków kończy się bardzo tragicznie. Z tego powodu leczeniu leptospirozy musi towarzyszyć wyznaczenie miejsca na odpoczynek w łóżku.

Jeśli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium, można zalecić leczenie. antybiotyki uzupełniony o dopuszczenie specjalnych immunoglobulin anty-leptospiralnych. Wystrzelone formy choroby można wyleczyć tylko w reanimacji. Ważne jest, aby pamiętać, że samoakceptowanie w tym przypadku (podobnie jak w przypadku wszystkich innych chorób) jest niedopuszczalne, a cały kompleks medyczny powinien być wyznaczony tylko przez specjalistę.

Szczepionka Leptospiroza

Aby uniknąć problemów, możliwe jest prowadzenie regularnych środków zapobiegawczych na obszarach najbardziej prawdopodobnych miejsc rozwoju choroby:

  1. Konieczne jest monitorowanie stanu wody w zbiornikach.
  2. Hodowla zwierząt musi być kontrolowana na farmach bydła. Regularne zdrowie zwierząt powinno być monitorowane przez specjalistów.
  3. Pracownicy w potencjalnie niebezpiecznych miejscach powinni być chronieni przed leptospirozą za pomocą specjalnej szczepionki.
  4. Ważne jest monitorowanie populacji szczurów i innych gryzoni. Regularnie konieczne jest deratyzacja.