Rozwój osobisty każdej osoby wynika z wzajemnego wpływu pewnych elementów na siebie nawzajem. A więc czynniki wpływające na formację osobowość a te należy przypisać: cechy wychowania, dziedziczności i praktycznej działalności człowieka wnoszą znaczący wkład w rozwój indywidualności każdego z nas.

Czynniki kształtowania ludzkiej osobowości

Obecnie poglądy naukowców na temat czynników, które są priorytetami rozwoju osobistego, dzielą się na dwie grupy. Niektórzy uważają, że dziedziczność określa przyszłość noworodka, odrzucając ważną rolę wychowania i środowiska. Inni z kolei uważają, że głównymi czynnikami kształtowania osobowości są połączenie elementów społecznych i biologicznych. Przyjrzyj się każdemu z nich bardziej szczegółowo:

1. Środowisko społeczne. Komunikacja i działania mające na celu poprawę życia społeczeństwa, pomagają stworzyć jednostce wszystkie warunki życia, pomagając w ten sposób kształtować wiedzę i tworzyć wszystkie niezbędne warunki do samorealizacji. To nabywanie nowych umiejętności komunikacyjnych wskazuje na osobistą aktywność osoby. Być może jednak negatywną cechą tego czynnika jest czasami niezamierzony, spontaniczny wpływ społeczeństwa na rozwój każdego z nas.

2. Edukacja może czasami całkowicie zmienić ludzką naturę. Tylko edukacja, która przyspiesza rozwój, uważana jest za doskonałą. Innymi słowy, samokształcenie jest wiodącym czynnikiem w kształtowaniu osobowości, niezależnie od wieku.

3. Biologiczne czynniki kształtowania osobowości:

  • biochemiczne cechy organizmu ( metabolizm i tak dalej);
  • predyspozycje do pewnych bolesnych warunków;
  • szkodliwe skutki szkodliwych nawyków rodziców i krewnych na rozwój płodu;
  • typ wyższego układu nerwowego, dziedziczny;
  • ludzkie czynniki osobowości
  • wrodzone indywidualne cechy ludzkie (temperament, na którym zależą działania podejmowane przez daną osobę, podejmowane decyzje);
  • anatomiczne i fizjologiczne cechy każdego organizmu (niektóre z umiejętności zdolności, które są ponownie dziedziczone: struktura mózgu, narządy ruchu i zmysły).

Kontynuując temat umiejętności poszczególnych osób, należy zauważyć, że ich obecność nie gwarantuje, że geniusz żyje w was. Bez codziennej ciężkiej pracy mającej na celu opanowanie pewnych umiejętności, nie będziesz w stanie zostać wielkim matematykiem, astrofizykiem, itp.