Wiara we własną siłę, samodyscyplina, przejaw determinacji, odwagi i cierpliwości - jest tak wiele imion wśród testamentów. Ale w zależności od okoliczności, sytuacja wygląda inaczej. Will jest jednym z najbardziej złożonych zjawisk we współczesnej psychologii. Jest to rodzaj siły wewnętrznej, która może kontrolować twoje decyzje, działania, a w konsekwencji wyniki działań. Wynika to z charakteru o silnej woli osobowość zdolne nie tylko wyznaczyć cele, które są niemożliwe na pierwszy rzut oka, cele, ale także je osiągnąć, przezwyciężając wszelkie przeszkody.

Rodzaje woli w psychologii

Istnieją trzy najczęstsze typy tego ważnego składnika ludzkiej psychiki:

 1. Wolna wola nazywana jest innymi słowy mianem wolności duchowej. Ta właśnie wolność decyzji i działań jest charakterystyczna dla osób głęboko religijnych. Na przykład warto pamiętać, jak żyją mnisi. Łatwo porzucają materialne bogactwo i żyją "nie według ciała, ale według ducha".
 2. Wola, zwana naturą, przejawia się w wolności wyboru, myślenia, postaw, sądów i ludzkich zachowań.
 3. A ostatni rodzaj to przymusowa wola, charakteryzująca się narzuconą decyzją. W takim przypadku jesteś zmuszony dokonać wyboru w razie potrzeby z powodu pewnych okoliczności.
Rozwój woli

W psychologii rozwój woli u człowieka przypisywany jest przede wszystkim głównym cechom odróżniającym zachowanie innych żywych istot. Uważa się, że ta świadoma jakość (to znaczy, że ludzka natura kontroluje manifestację woli w swoim zachowaniu) powstała wraz z pojawieniem się społeczeństwa, pracy społecznej. Wola wiąże się z procesami emocjonalnymi i poznawczymi w ludzkiej psychice.

Ważne jest, aby pamiętać, że ma dwie funkcje:

 • zachęta
 • hamulec.

Dzięki naszej działalności zapewniamy funkcjonowanie pierwszego, a także działanie hamujące w jedności z poprzednim i przejawia się w formie ograniczania przejawów działania, to jest działań sprzecznych z normami moralności i społeczeństwa. Dzięki interakcji dwóch funkcji człowiek udaje się rozwijać w sobie cechy wolicjonalne, pokonując przeszkody na drodze do osiągnięcia pożądanego.

Jeśli warunki życia danej osoby od dzieciństwa były niekorzystne, jest mało prawdopodobne, aby w niej rozwijały się cenne cechy wolicjonalne. Ale determinacja, wytrwałość, dyscyplina, odwaga, itp. zawsze można rozwinąć. W tym celu, podczas angażowania się w różne działania, należy przezwyciężyć przeszkody zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Ale nie byłoby zbyteczne wyliczanie czynników hamujących rozwój wolicjonalny:

 • rozpieszczone dziecko;
 • tłumienie wszelkich decyzji dziecka poprzez sztywną wolę rodzicielską.

Czy właściwości w psychologii

 1. Właściwości wolicjonalne przejawiają się w umiejętności nie tylko poprawnego ustawienia, ale także osiągnięcia celu. Innymi słowy, jeśli jesteś osobą celową, oznacza to, że twoja osobowość jest obdarzona rozwiniętą siłą woli.
 2. Oznaczanie. Następną właściwością woli jest umiejętność szybkiego i starannego wyboru rozwój psychologii ludzkiej woli jego cel , nie zapominając o sposobach osiągnięcia tego.
 3. Wytrwałość. Odpowiednio zdefiniowana motywacja może nie tylko pomóc Ci osiągnąć to, co chcesz, ale także wzmocnić wolę, aw psychologii osób uporczywych scharakteryzować tych, którzy są w stanie prawidłowo ocenić sytuację, znajdując w niej to, co pomoże im osiągnąć ich cele.
 4. Narażenie. To w tej właściwości wyraźnie zaznaczono hamującą funkcję, o której wspomniano wcześniej.
 5. Autonomia. Jeśli nie jesteś obcy z własnej inicjatywy, aby wyznaczyć cel i podjąć decyzję, ta wola rozwija się w tobie.