Idąc na emeryturę, każdy powinien wiedzieć, jak obliczyć doświadczenie zawodowe i to, co jest tam zawarte. Okres świadczenia usług dla kobiet, a także dla mężczyzn, to czas trwania całej działalności zawodowej. Czas trwania usługi jest podstawą do przejścia na emeryturę, urlopu, otrzymania świadczeń itp. Dowód doświadczenia zawodowego jest książką roboczą, która zawiera wszystkie dane dotyczące pracy. Aby wiedzieć, jak obliczyć doświadczenie zawodowe, konieczne jest rozróżnienie między jego typami: ogólnym, ciągłym, specjalnym.

  1. Łączne doświadczenie w pracy. Spójrzmy na to, co jest całkowitym doświadczeniem zawodowym i co jest zawarte w doświadczeniu pracy i co jest w nim zawarte. Całkowita długość usługi to łączny czas trwania całej pracy, niezależnie od przerwy w długości usługi. Biorąc pod uwagę łączny staż pracy, można przyznać emeryturę lub rentę, a emeryturę można również obliczyć. Obejmuje to pracę w służbie publicznej lub przedsiębiorstwie, w organizacjach lub instytucjach, kołchozach i rolnictwie, związkach twórczych. Należy zauważyć, że nauka wlicza się również do stażu pracy, odpowiedni wpis w zeszycie ćwiczeń można uzyskać po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu.
  2. Ciągła historia zatrudnienia. Ten rodzaj starszeństwa nie ma żadnego prawnego znaczenia przy wyborze emerytury, charakteryzuje się jedynie pewnym okresem w całym okresie pracy. Jednak ciągłe doświadczenie zawodowe może odgrywać ważną rolę w uzyskiwaniu dodatkowych świadczeń i dodatków do emerytury lub wynagrodzenia. Takie świadczenia są rodzajem zachęty ze strony pracodawcy, z zamiarem długotrwałej pracy pracownika w stałym miejscu pracy. Mogą to być świadczenia za otrzymywanie bonów sanatoryjnych, dodatkowe urlopy, premie i nagrody, dodatkowe płatności, zwiększone świadczenia itp.
  3. Specjalny czas służby. Ten rodzaj starszeństwa obejmuje tylko niektóre branże i stanowiska, działalność i zawody. Mogą to być specjalne warunki pracy, usługi na Dalekiej Północy, usługi w organach i usługach specjalnych, różnego stopnia niepełnosprawności, szkodliwe warunki pracy.

Jak zdobyć doświadczenie zawodowe?

Zastanów się, jak obliczyć doświadczenie zawodowe i to, co jest zawarte w doświadczeniu pracy. Minimalny okres świadczenia emerytalnego wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeśli doświadczenie zawodowe jest mniejsze, emerytura zostanie znacznie zmniejszona. Ponadto prawo do emerytury zależy również od okresu ubezpieczenia, czyli okresu, w którym składki na ubezpieczenie emerytalne zostały opłacone. Składki te są zazwyczaj automatycznie pobierane od wynagrodzeń z odpowiednią odprawą do pracy. Każda osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu.

Osobną pozycją jest rozważenie urlopu macierzyńskiego i stażu pracy. Kobietom w ciąży lub małym dzieciom poniżej trzeciego roku życia nie wolno zwolnić, chyba że jest to możliwe tylko w przypadku całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa lub organizacji. Otrzymuje ona urlop macierzyński na okres określony przez prawo, a urlop również jest przyznawany Dowód historii zatrudnienia do opieki nad dzieckiem do trzech lat i odejść bez wynagrodzenia. Ustawa przewiduje również prawo do opieki nad dzieckiem w wieku do sześciu lat (w niektórych przypadkach), któremu również przysługuje prawo do stażu pracy. Wszystkie te rodzaje wakacji są uwzględniane w całościowym doświadczeniu zawodowym, zarówno w ciągłym, jak i zawodowym doświadczeniu w tej specjalności.

Oprócz wszystkich powyższych doświadczeń praca obejmuje również:

  • czas, kiedy jesteś na wakacjach lub na zwolnieniu lekarskim;
  • są zarejestrowane jako bezrobotne, otrzymują świadczenia lub pracują w robotach publicznych;
  • nie pracujcie, ale dobrowolnie opłacaj składki ubezpieczeniowe do funduszu emerytalnego.