Rola nieświadomości w życiu każdego człowieka jest bardzo duża. Nawyki, umiejętności i nawyki są nieświadome. Świadomość wszystkich praw interakcji świadomości i nadświadomości, badanie właściwości i technik nieświadomości, pozwala każdej osobie pewnie kroczyć przez życie, poprawiać efektywność swoich działań, skutecznie rozwiązywać ich problemy życiowe

Nieprzytomność w psychologii oznacza całość procesów umysłowych, zjawisk, działań i stanów, w których wpływ i funkcjonowanie nie jest w stanie zrealizować samego siebie. Leżą poza ludzkim umysłem, są nieświadomi i nie mogą być kontrolowani przez świadomość, przynajmniej w określonym momencie. Odkrywcą nieświadomości w ludzkiej psychice i całej sekcji nieświadomej psychologii był Zygmunt Freud. Był jednym z pierwszych, którzy podnieśli kwestię niepoprawności identyfikacji świadomości z ludzką psychiką. Freud uważa, że ​​problemy nieświadomości determinują ludzkie zachowania.

Wyróżnia się następujące rodzaje nieświadomości:

  1. Naturalna nieświadomość, która składa się z instynktów, napędów, zbiorowej nieświadomości. Należy zauważyć, że termin "zbiorowa nieświadomość" został wprowadzony do literatury psychologicznej przez szwajcarskiego psychoterapeutę K.G. Jung. Zbiorowy nieprzytomny, zgodnie z Jung - jest wytrącanie funkcjonowania przodków serii zwierząt. Charakteryzuje się tym, że jego treść nigdy nie była w świadomości i jest dziedziczona po przodkach.
  2. Osobisty lub indywidualny proces nieświadomy składa się z treści, które były kiedyś świadome, ale ostatecznie zniknęły ze świadomości.
  • Rozwinięte zjawisko nieświadome to te umiejętności, zbiorowa nieświadomość chłopca umiejętności, nawyki, automatyczne ruchy - doświadczenie, które zaczyna tworzyć się od dzieciństwa i nadal gromadzi się przez całe nasze życie.
  • Wykształcona nieświadomość osoby to tak zwana społeczna nieświadomość, postawa, która wyłoniła się pod wpływem doświadczeń życiowych w procesie wychowania, stereotypy zachowań, które powstały pod wpływem otaczających ludzi.

Nieprzytomny jest pełen ogromnej ilości informacji, doświadczeń i wspomnień, znacznie więcej niż widoczna strona świadomości każdego człowieka. Uzyskanie dostępu do tego bagaŜu Ŝycia nie jest takie proste, ale ktoś, kto osiągnie sukces, na zawsze zapomni o awariach w kaŜdej dziedzinie działalności.