W czasach starożytnych pogaństwo było szeroko rozpowszechnione, a ludzie czcili siły natury. Wierzono, że woda, ogień i powietrze mają boską moc, a każdy element ma własny unikalny symbol, ale istnieją również znaki prefabrykowane, na przykład triskelion.

Czym jest triskel?

Jest to najbardziej znany symbol używany w czasach starożytnych i otrzymał swoją nazwę od greckiego słowa, które tłumaczy się jako "trójnogie". Był dystrybuowany w Europie, Azji, Ameryce Południowej i na Wschodzie. Triskele to znak chwalący moc słońca (wschód, zenit i zachód słońca). Po pewnym czasie symbol został użyty do opisania siły trzech głównych elementów: wody, ognia i powietrza.

Obraz składa się z trzech zakrzywionych linii, które są połączone w jednym punkcie pośrodku. Mogą wyglądać jak nogi, spirale, a nawet głowy zwierząt. Po chwili zmieniono triskele i pojawiła się ogromna liczba form, ale jednocześnie mają one jeden wspólny wzorzec - istnieje symetria między wszystkimi rysunkami. Pośród interesujących faktów wskazano, że jeśli odwijasz obiekt, na który nałożono rysunek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, możesz zobaczyć powtarzający się cykl ruchów i często używasz go do hipnozy.

wartość triskelowa wśród Słowian

Celtic Triskel

Starożytny symbol był szczególnie popularny wśród Celtów, którzy używali go do tworzenia pogańskich zaklęć. Triskelion to potężny amulet równowagi z naturą, który pomoże znaleźć spokój, ochronę i energię życia. Symetria w amulecie uosabia niezależność od zmiany okoliczności i samowystarczalności. Rysunek został zastosowany do różnych obiektów nie tylko po to, by nadać im magiczną moc, ale także za piękno.

Normańska wersja tego znaku różni się nieco od pierwotnego wzorca celtyckiego i nazywała się triskele Odyna. Symbol rozprzestrzeniania się otrzymany dzięki Wikingom. Uosabia trójcę we wszystkim, od wielkich bogów Odin Tora i Loki, a kończąc na Duchu, Duszy i Ciała. Dowiedzenie się, co oznacza triskelion, warto podkreślić, że dla Celtów uosabiał on cykliczną naturę wszechświata, czyli wschód, zenit i zachód słońca, od którego zależy życie na Ziemi.

Triskel - buddyzm

W tej kulturze triskelion jest wyświetlany w kole Dharmy, a dla buddystów ten symbol ma ogromne znaczenie. Reprezentuj jego koło, które znajduje się na małym cokole. Może mieć 5, 6 i 8 szprych. Triskelion przejawia się w trzech częściach koła, które zawierają aspekty nauk buddystów:

  1. Hub. Reprezentuj Vinayę - zasady etyki niezbędne do ustabilizowania i koncentracji umysłu.
  2. Szprychy. Ucieleś mądrość, która przecina ignorancję.
  3. Rim Jest to medytacyjna koncentracja buddystów.
Buddyzm Triskel

Wartość symbolu Triskel na Słowianach

Podobna symbolika była używana w czasach starożytnych Słowian. Na północy Rosji triskel jest reprezentowany przez złamaną linię. Słowianie używają tego symbolu, aby znaleźć właściwą drogę do życia wskazaną przez Boga. Trzy wiązki, które ma triskel, są skojarzone z trzema nogami, które są zgięte w kolanach i pokazują, że osoba porusza się z dużą prędkością.

Dla Słowian ten znak był związany z żywą i martwą energią. Był używany jako amulet od nagłej śmierci i różnych problemów życiowych. Innym triskele jest jedność trzech światów (Reguła, Jav i Nav). Opisując symbol, Słowianie często mówili, że centrum jest uosobieniem boga Róla, a promienie są boskimi Triglavami. W badaniach archeologicznych symbol jest rzadki, co wskazuje na jego bliskość.

Urok Triskel

Wiele narodów używało symbolu jako amuletu, ponieważ ma ogromną energię.

  1. Łącząc ogień, powietrze i wodę, amulet pomaga osobie nawiązać bliski związek z naturą, co daje mu możliwość przewidywania zmian w życiu i szybkiego reagowania na nie.
  2. Starożytni kapłani Celtów używali symbolu Triskele, aby spojrzeć w przyszłość i uzyskać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
  3. Z takim talizmanem możesz osiągnąć równowaga psychiczna i być wypełnionym energią życiową. Dzięki symetrii symbol uczy człowieka, by był samowystarczalny, kompletny i pokazał swoją mądrość niezależnie od sytuacji.