Jak poznać zaklęcie miłości przez miesiąc?

12 lipca, w dzień Piotra i Pawła - znaki

19 sierpnia uczta kościelna - znaki

18 listopada - znaki ludzi

21 września Święto prawosławne - znaki dla dziewcząt

22 maja Nicholas the Wonderworker - znaki

2 sierpnia Ilin Day - znaki

30 września (Wiara, Nadzieja, Miłość) - znaki

Co to znaczy 40 dni po śmierci - jak zapamiętać i czego nie można zrobić przez 40 dni?

7 lipca (dzień Iwana Kupały) - znaki

Agni Yoga - żywa mądrość i podstawowe zasady

Antypascha - jak to jest przygotować się do sakramentu Antyfasa?