Uważa się, że każdy zły czyn danej osoby jest brany pod uwagę i na pewno poniesie karę za niego. Wierzący wierzą, że tylko sprawiedliwe życie pomoże uniknąć kary i pozostanie w Raju. Los ludzi zostanie rozstrzygnięty na Sądzie Ostatecznym, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Co oznacza ten Sąd Ostateczny?

Sąd, który dotknie wszystkich ludzi (żyjących i zmarłych), nazywany jest "strasznym". Stanie się to, zanim Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi. Uważa się, że martwe dusze zostaną wskrzeszone, a życie zostanie zmienione. Każda osoba otrzyma wieczny los za swoje czyny, a grzechy na Sąd Ostateczny wyjdą na pierwszy plan. Wielu ludzi błędnie wierzy, że dusza pojawia się przed Panem czterdziestego dnia po jego śmierci, kiedy zapada decyzja, w której wpadnie Niebo lub piekło . To nie jest proces, ale po prostu dystrybucja zmarłych, którzy będą oczekiwać "czasu X".

Ostatni wyrok w chrześcijaństwie

W Starym Testamencie idea Sądu Ostatecznego jest przedstawiona jako "dzień Jahwe" (jedno z imion Boga w judaizmie i chrześcijaństwie). W tym dniu odbędzie się świętowanie zwycięstwa nad ziemskimi wrogami. Po wierze, że zmarli mogą powstać, "Dzień Jahwe" zaczął być postrzegany jako Sąd Ostateczny zaczął się rozprzestrzeniać. Nowy Testament stwierdza, że ​​Sąd Ostateczny jest wydarzeniem, gdy Syn Boży zstępuje na ziemię, zasiada na tronie i wszystkie narody pojawiają się przed nim. Wszyscy ludzie zostaną podzieleni, a usprawiedliwieni staną po prawicy, a ci skazani stoją po lewej.

 1. Będąc częścią jego autorytetu, Jezus powierzy sprawiedliwych, takich jak apostołowie.
 2. Ludzie będą sądzeni nie tylko za dobre i złe czyny, ale także za każde bezczynne słowo.
 3. Ojcowie święci Sądu Ostatecznego powiedzieli, że istnieje "pamięć serca", w której odciśnięte jest całe życie, i to nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne.
jak wygląda okropny osąd

Dlaczego chrześcijanie mają boski wyrok Boga?

Jest kilka nazw tego wydarzenia, na przykład wielki dzień Pański lub dzień gniewu Bożego. Ostateczny wyrok po śmierci jest tak zwany nie z tego, że Bóg pojawi się przed ludźmi w przerażającej formie, przeciwnie, będzie otoczony przez blask Jego chwały i wielkości, co spowoduje strach u wielu ludzi.

 1. Nazwa "straszna" jest spowodowana faktem, że w tym dniu grzesznicy będą drżeć, ponieważ wszystkie ich grzechy zostaną upublicznione i będą musieli zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
 2. Jest również przerażające, że każdy będzie publicznie osądzany w obliczu całego świata, dlatego nie będzie możliwe uniknięcie prawdy.
 3. Strach bierze się z faktu, że grzesznik otrzyma karę nie na chwilę, ale na zawsze.

Gdzie są dusze zmarłych przed Sądem Ostatecznym?

Ponieważ nikt nie był jeszcze w stanie powrócić z następnego świata, wszystkie informacje dotyczące życia po śmierci są założeniem. Pośmiertne męki duszy i Sąd Ostateczny Boga są reprezentowane w wielu pismach kościelnych. Uważa się, że przez 40 dni po śmierci dusza przebywa na ziemi, żyjąc przez różne okresy, przygotowując się w ten sposób na spotkanie z Panem. Kiedy zastanawiacie się, gdzie dusze są przed Sądem Ostatecznym, warto powiedzieć, że Bóg, patrząc na przeszłe życie każdego zmarłego, określa, gdzie będzie w Raju lub w Piekle.

Jak wygląda Sąd Ostateczny?

Święci, którzy pisali święte księgi ze słów Pana, nie otrzymali szczegółowych informacji o Sądzie Ostatecznym. Bóg pokazał tylko istotę tego, co się wydarzy. Opis Sądu Ostatecznego można uzyskać z ikony o tej samej nazwie. Obraz powstał w Bizancjum w VIII wieku i został uznany za kanoniczny. Spisek został zaczerpnięty z Ewangelii, Apokalipsy i różnych starożytnych książek. Wielkie znaczenie miały objawienia Jana Teologa i proroka Daniela. Ikona Sądu Ostatecznego ma trzy rejestry i każdy ma swoje własne miejsce.

 1. Tradycyjnie na górze obrazu znajduje się Jezus, otoczony przez obie strony przez apostołów i bezpośrednio uczestniczących w tym procesie.
 2. Pod nim znajduje się tron ​​- trybunał sądowy, na którym znajduje się włócznia, laska, gąbka i Ewangelia.
 3. Poniżej są rozgrywające się anioły, które zwołują wszystkich na to wydarzenie.
 4. Dolna część ikony pokazuje, co stanie się z ludźmi prawymi i grzesznymi.
 5. Po prawej stronie są ludzie, którzy zrobili dobre uczynki i pójdą do Raju, a także do Matki Bożej, aniołów i Raju.
 6. Z drugiej strony piekło jest reprezentowane przez grzeszników, demony i Szatan .

Różne źródła opisują inne szczegóły Sądu Ostatecznego. Każda osoba zobaczy swoje życie w najdrobniejszym szczególe, nie tylko z własnej strony, ale także z oczu ludzi wokół niego. On zrozumie, które czyny były dobre, a które złe. Ocena odbędzie się za pomocą łuski, więc dobre uczynki zostaną nałożone na jedną filiżankę, a złe uczynki na drugą.

Kto jest obecny na Ostatecznym Sądzie?

Podczas podejmowania decyzji osoba nie będzie sama z Panem, ponieważ działanie będzie otwarte i globalne. Ostateczny wyrok będzie prowadzony przez całą Trójcę Świętą, ale będzie on stosowany tylko przez hipostazę Syna Bożego w osobie Chrystusa. Co do Ojca i Ducha Świętego, ale wezmą udział w tym procesie, ale od strony pasywnej. Kiedy nadejdzie dzień Bożego sądu, wszyscy będą odpowiedzialni za jego aniołowie stróże i zamknij zmarłych i żyjących krewnych.

Doomsday

Co stanie się z grzesznikami po Sądzie Ostatecznym?

Słowo Boże przedstawia kilka rodzajów udręki, na które narażeni zostaną ludzie prowadzący grzeszne życie.

 1. Grzesznicy zostaną usunięci z Pana i przeklęci przez nich, co będzie straszną karą. W rezultacie będą cierpieć z pragnienia duszy, aby zbliżyć się do Boga.
 2. Dowiedziawszy się, co czeka ludzi po Sądzie Ostatecznym, warto zauważyć, że grzesznicy zostaną pozbawieni wszelkich błogosławieństw królestwa niebieskiego.
 3. Ludzie, którzy popełniają złe uczynki, zostaną wysłani do otchłani - miejsca, które boją się demonów.
 4. Grzesznicy będą stale dręczeni wspomnieniami ich życia, które zniszczyli własnymi słowami. Sumienie i żal, że nie da się niczego zmienić, będą ich dręczyć.
 5. W Piśmie Świętym znajdują się opisy zewnętrznych udręk w postaci robaka, który nie umiera, i nieśmiertelnego ognia. Grzesznicy czekający na płacz, zgrzytanie zębów i rozpacz.

Przypowieść o Sądzie Ostatecznym

Jezus Chrystus powiedział wierzącym o Sądzie Ostatecznym, aby wiedzieli, czego się spodziewać, jeśli odstąpią od prawej ścieżki.

 1. Kiedy Syn Boży przyjdzie na ziemię wraz ze świętymi aniołami, zasiądzie na tronie własnej chwały. Wszystkie narody zgromadzą się przed nim, a Jezus oddzieli dobro od zła.
 2. W noc Sądu Ostatecznego Syn Boży poprosi o każdy czyn, twierdząc, że wszystkie złe czyny popełnione wobec innych ludzi zostały mu uczynione.
 3. Następnie sędzia zapyta, dlaczego nie pomogli potrzebującym, gdy ci, którzy żądali wsparcia i grzesznicy, zostaną ukarani.
 4. Dobrzy ludzie, którzy prowadzą prawe życie, zostaną wysłani do Raju.