Konflikt ról nie jest sytuacją konfliktową, która występuje między dwiema lub więcej osobami. Dzieje się to w każdej osobie. Można powiedzieć, że wszyscy mamy w sobie kilka osobowości. Nie powinieneś pochopnie wyciągać wniosków na temat własnego stanu psychicznego. Tak więc każdy z nas wykonuje określone role społeczne (matka, szef, córka itp.). O to chodzi konflikt między każdym z nich i idzie dalej.

Rodzaje konfliktów ról

  1. Konflikt statusu . Nic z tego nie jest ubezpieczone. Tak więc osoba zajmuje nową pozycję. Spoczywa na niej nadzieja i oczekiwania, i nagle z pewnych względów nie usprawiedliwia ich. W wyniku tego opinia innych osób na jej temat jest niekompetentna, nie może spełnić obietnic danej osobie. Ponadto, jeśli praca ma charakter zespołowy, występują trudności w interakcji z każdym z pracowników.
  2. Wewnętrzne "ja" . Powodem tego konfliktu role jest sprzeczność, która powstała między własnymi oczekiwaniami i osobistymi zdolnościami. Na przykład osoba wierzy, że jest w stanie poradzić sobie z pewnymi trudnościami życiowymi, ale w praktyce jego oczekiwania nie są spełnione, jest spanikowany i nie jest w stanie nic zrobić. Nie byłoby zbytecznym dać przykład, gdy trudno jest dorównać wypełnieniu nowej roli z tego powodu, że nie "wyrósł" z poprzedniej. W Indiach dziewczynki otrzymały wczesne małżeństwo. Jedna z takich narzeczonych utonęła. Jaki był powód? Jego młoda matka nie zauważyła niebezpieczeństwa. poszedł grać lalki z rówieśnikami.
  3. Dwuznaczność . Konflikt międzyosobowych ról pojawia się, gdy przed jednostką istnieją dwa różne wymagania, których niejednoznaczność warunkuje pogrążenie go w stanie stresu. Na przykład, najskuteczniejsze wykonywanie obowiązków służbowych jest możliwe, jeśli przestrzegane są zalecane zasady bezpieczeństwa. Wszystko byłoby niczym, ale w tym zakładzie, przedsiębiorczości, takie zasady nie były przewidziane.
  4. Brak zasobów . W tym przypadku przyczyną konfliktu ról jest brak czasu, wpływ okoliczności, nieobecność motywacja itp., co uniemożliwia wykonywanie zadań przypisanych tej osobie.

Jaka jest istota konfliktu ról?

Konflikt ról jest rodzajem negatywnego doświadczenia, które wyłoniło się jako walka między częściami wewnętrznego świata osoby. Jest to rodzaj wskaźnika obecności problemów w interakcji z otoczeniem. Opóźnia podejmowanie decyzji, dzięki takiemu konfliktowi człowiek się rozwija, dąży do samoidentyfikacji, ulepsza, tym samym rozpoznaje własne "ja". Oczywiście, nikt nie mówi, że ten proces może być przyjemny, ale, jak wiadomo, nic wielkiego, znaczącego, można uzyskać po prostu dlatego, że. Na początku typy konfliktów ról tworzenie ról, uważa się za całkiem normalne wystąpienie pewnych niedogodności. Pod wieloma względami zależy to od indywidualnych działań, czy poradzi sobie z konfliktem ról, czy nie.

Uderzającym przykładem takich konfliktów ról w życiu jest: osoba z humanitarnym nastawieniem wkracza do uczelni technicznej, w której oczywiście napotyka trudności. Nie mniej powszechny jest konflikt, kiedy trzeba "przywyknąć" do roli matki, zamężnej kobiety, emeryta lub studenta.

Aby przezwyciężyć konflikt natury bez żadnych negatywnych konsekwencji, konieczne jest przygotowanie psychiczne, siła woli i chęć poprawy zdrowia psychicznego.