Historia i kultura narodu rosyjskiego kształtowała się na przestrzeni wielu stuleci. W tym czasie w Rosji powstało wiele obrzędów i zwyczajów, a wiele z nich przetrwało do dnia dzisiejszego. Wiele tradycji jest mniej lub bardziej związanych z religią, ale mają one coś wspólnego z pogaństwem. Przez każdą porę roku odbywają się rytuały mające na celu uzyskanie dobrych zbiorów, przyciąganie deszczu lub słońca, a także zwalczanie sił nieczystych.

Obrzędy w Rosji

Ogromna liczba tradycji związanych z pogańskimi rytuałami. Na przykład możesz wybrać rytuał kolędowania, który jest zgodny z czasem dla świętych. Ludzie chodzą po domach i śpiewają piosenki zwane "kolędami", a także wysyłają swoim właścicielom różne życzenia, za które otrzymują różne smakołyki. Kolejne słynne pogańskie święto, kojarzone z innymi tradycje - Ivan Kupala. Wykonali rytuały głównie w nocy. Nieżonate dziewczyny wplatały wieńce kwiatów Iwan-da-marya i pozwalały im zapalić świece na wodzie, aby dowiedzieć się, kogo poślubią. W dniu Iwana Kupały odbyły się wielkie uroczystości, tańczyły rundami i przeskoczyły przez ogień, by oczyścić duszę i ciało różnych chorób.

Istnieją również rytuały Maslenitsa w Rosji, na przykład, tego dnia na stole z pewnością muszą należeć naleśniki, które uosabiały słońce. Niezbędny atrybut karnawału - stracha na wróble, który jest z pewnością spalony, rozerwany na kawałki i rozrzucony na gruntach ornych. Strach na wróble jest symbolem końca zimy i nadejścia wiosny. Istnieją rytuały związane z chrztem, który symbolizuje duchowe narodziny człowieka. Obrzęd chrztu należy wykonać w ciągu pierwszego roku. Dla niego wybrano rodziców chrzestnych, którym przydzielono poważne obowiązki. Dziecko zostało powołane według imienia świętego w dniu chrztu. Po rytuale kościelnym odbyła się uroczysta uczta z udziałem wszystkich bliskich dzieci.

Tradycje i ceremonie wesela w Rosji

W czasach starożytnych rodzice sami wybierali pary dla swoich dzieci, a nowożeńcy często widywali się tylko w kościele. Dla panny młodej przygotowano posag, który obejmował sukienki, pościel, biżuterię itp.

Rodzinne ceremonie weselne w Rosji:

  1. Na weselu wzięli udział nie tylko krewni, ale także inni mieszkańcy miasta. Zwyczajem było organizowanie nawet dla ubogich.
  2. Panna młoda miała na sobie białą sukienkę, ponieważ jest symbolem pożegnania starego życia.
  3. Nowożeńcy zostali posypani kukurydzą, aby byli bogaci i zdrowi.
  4. Panna młoda została uprowadzona, co symbolizowało przejście dziewczynki do nowej rodziny.
  5. Rodzice z pewnością spotkali się z narzeczoną z karawanami i ikonami.
  6. Pan młody musiał przybyć na pannę młodą w transporcie z dzwoneczkami.
  7. Ransom zajmował się swataniem, a pan młody wszedł do domu dopiero po zakończeniu okupu.
  8. Podczas uroczystości pan młody i panna młoda usiedli przy oddzielnym stoliku, który znajdował się na wzgórzu - szafce. Stół przykryty był trzema obrusami i nałożył sól, kalan i ser.

Ceremonie pogrzebowe w Rosji

Wszystkie rytuały związane z pogrzebami mają na celu ułatwienie przejścia zmarłych ludzi do królestwa Bożego. Zmarły był ubrany w świeże i czyste ubrania, założony na krzyżu i przykryty zasłoną. Głównym rytuałem jest pogrzeb, ale nie został popełniony na samobójstwa, a także dla ludzi, którzy za rok przed śmiercią nie komunikowane i nie spowiadałem się. Bezdyskusyjni zmarli również nie pochowali. W starożytnej Rosji kwiaty i muzyka nie były używane podczas pogrzebu. Po tym, jak zmarły został wydany na ziemię, niezmiennie urządzili pamiątkowy posiłek, ale niedopuszczalne było przynoszenie jedzenia na cmentarz.