Stanowisko przekonań człowieka - jest jego holistyczne podejście do świata, który przejawia się w jego myśli i działań. To jest coś, co rzuca się w oczy podczas spotkań i odróżnia nas od siebie w sensie psychologicznym. Wpływa na zdolność pokonywania trudności, naszego sukcesu i determinuje władzę nad własnym losem.

Jasne stanowisko w życiu przejawia się we wszystkich sferach ludzkiej aktywności: moralny, duchowy, społeczny, polityczny i pracy. Wyraża moralne napięcie jednostki, to znaczy jej gotowość do praktycznego działania.

Kształtowanie pozycji życiowej rozpoczyna się od momentu narodzin i pod wieloma względami zależy od środowiska, w którym dana osoba żyje. Jego fundament rodzi się, gdy dziecko uczy się komunikować z rodzicami, przyjaciółmi, nauczycielami, aby żyć w społeczeństwie. W zależności od tych stosunków określa się samostanowienie osoby.

Pozycja życiowa - aktywna i pasywna

Aktywna pozycja w życiu - tajne samorealizacji i sukcesu. Przejawia się w odwadze inicjatywy i chęci działania. Niezbędne dla jego silnika formacji, która przeniesie nas do przodu. W roli takiego silnika są nasze pragnienia, które podniosą nas ponad wszelkie trudności i pomogą nam osiągnąć nasze cele. Osoba z aktywnym stylem życia może być liderem, a może przywódcą, ale zawsze ma swój punkt widzenia i siłę, by go bronić.

Istnieją następujące typy aktywnej pozycji życiowej:

  1. Pozytywna pozycja. Skupia się na moralnych standardach społeczeństwa, na aprobacie dobra i przezwyciężaniu zła moralnego.
  2. Ujemna. Nie zawsze aktywni i aktywni ludzie poświęcają swoje wysiłki na pozytywne działania, ich działania mogą przynieść szkodę innym i sobie samym. Przykład ujemnym położeniu aktywnym w życiu może być zaangażowana w różne grupy zbrojne. Przywódcą gangu jest osoba, która jest dość aktywna, ma silne przekonania, konkretne cele, ale jego przekonania są ze szkodą dla społeczeństwa, a nie na jego korzyść.

Antytezą tej pozycji życia jest bierność. Osoba z biernym stylem życia jest obojętna i obojętna. Jego słowa i czyny różnią, że nie chce uczestniczyć w rozwiązywaniu wszelkich problemów i trudności w społeczeństwie, w którym żyje. Jego zachowanie jest podobne do strusia, który chowa głowę w piasku, myśląc, że jest to najbezpieczniejszy sposób na pozbycie się problemów. Takie zasady są nie mniej niebezpieczne niż negatywna pozycja aktywnego życia. Ile niesprawiedliwości i zbrodnie popełnione przez naszą bezczynność?

Pozycja biernego życia może objawiać się w następujący sposób:

  1. Całkowita bezczynność. Ludzie w tej kategorii jest specyficzna zero reakcji na ten problem. Niebezpieczeństwa i trudności paraliżują je i czekają na rozwiązanie tych sytuacji.
  2. Zgłoszenie. Osoba ściśle przestrzega zasad i przepisów innych osób, nie myśląc o adekwatności i konieczności tych zasad.
  3. Podniecenie Realizacja każdego działania, pozbawiona konstruktywnych celów. Na przykład, hałasu, gwaru, intensywny bierna pozycja życiowa Działania mające na celu nie tylko głównego nurtu.
  4. Destrukcyjne zachowanie. Osoba ponosi winę za swoje niepowodzenia na ludziach, którzy nie są w to zaangażowani. Na przykład matka, która łamie swój gniew na dzieciach z powodu problemów w pracy.

Pomimo faktu, że pozycja życiowa kształtuje się w dzieciństwie i zależy od społeczeństwa, w którym żyjemy, nie jest za późno, aby zatrzymać i zastanowić się, jaka jest twoja pozycja życiowa i jakie korzyści dajesz innym. A jeśli wynik refleksji nie satysfakcjonuje - nie jest za późno na zmianę siebie.