Przygotowując się do przewodzenia całemu przedsiębiorstwu, przyszły kierownik musi kompetentnie wybrać odpowiedni system zarządzania. Często wskaźniki wydajności zależą od tego. Kompetentny szef zwraca uwagę na następujące czynniki.

  • sytuacja (spokojna lub stresująca);
  • zadanie (złożone problemy lub analiza teoretyczna);
  • grupa (cechy osobiste).

Ale, oczywiście, na wybór metody kontroli mają również wpływ indywidualne cechy lidera, od fizjologii (wiek, płeć) i kończące się inteligencją. Rozważymy raczej kontrowersyjny styl zarządzania, który naukowcy pogardliwie nazwali "pofigisticheskim". Będzie to liberalny styl przywództwa.

Skąd wziął się ten stereotyp?

Cechą liberalnego stylu przywództwa jest to, że cechuje go minimalny udział szefa w zarządzaniu. Ale to na pierwszy rzut oka. Istotą tego podejścia jest maksymalne ujawnienie potencjału twórczego pracownika. Głowa jest kompasem, wyznacza kierunek, opisuje tylko (lub za pomocą pracowników, identyfikuje) istotę problemu lub zadania, a także monitoruje zgodność z niezbędnymi warunkami pracy. Wszystkie decyzje podwładnych przyjmują własne. A oni sami szukają sposobów, aby je wypełnić. Dzięki liberalnemu stylowi przywództwa menedżer pełni rolę eksperta konsultanta lub arbitra. Ocenia także wyniki i zachęca pracowników do dobrych wyników.

Kiedy jest odpowiednia odpowiednia metoda kontroli?

Pozytywnym przykładem liberalnego stylu przywództwa jest sfera badań naukowych lub rozwoju. W tym przypadku zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy z reguły nie akceptują nadmiernej presji i kontroli. W takim przypadku głowa musi pozostać przy liberalnej metodzie zarządzania. Liberalizm nie jest zły przetrwać w środowisku twórczym, jednak jeśli pracownicy nie "palą się" w pracy, to istnieje ryzyko, że zaczną działać. Ludzie kreatywni są podatni na depresję, stagnację itp., W takich momentach lider musi zmienić taktykę zarządzania, wykazując większą sztywność.

Liberalny styl przywództwa nie jest często spotykany wśród kobiet, ponieważ cechuje je emocja i chęć interweniowania, aby pomóc. Jednak to emocjonalność kobiet sprawia, że ​​kompetentna liderka intuicyjnie poszukuje najbardziej odpowiedniego stylu zarządzania dla zespołu i obecnego stanu firmy. Ponadto kobiety wrażliwe na krytykę dążą do liberalnego stylu przywództwa. W tym przypadku wybór metody zarządzania jest podyktowany niechęcią do psucia relacji z kimś, a wszystkie zalety liberalizmu są niwelowane przez słaby charakter lidera. Nie może bronić swojej pozycji i działać w ekstremalnych sytuacjach, woląc skupić się na istniejących regulacjach i ścisłej zgodności z opisami stanowisk. Podobne do Przykład liberalnego stylu przywództwa kierownik pozostanie na swoim miejscu tylko wtedy, gdy firma rzadko będzie musiała podejmować oryginalne i odpowiedzialne decyzje, i nie ma specjalnej potrzeby ingerowania w sprawy podwładnych.

Jak ocenić sukces wyboru konkretnej ścieżki zarządzania? Bardzo proste - przez wpływ na wydajność. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę kryteria całego procesu pracy, od rozwoju produktu, organizacji procesu i zarządzania personelem. Kompetentny lider nie tylko dostosowuje się do różnych sytuacji, wie również, jak stworzyć najkorzystniejszą sytuację dla firmy, zmienić organizację pracy i dobrać odpowiedni personel.