Rodzaje partnerstwa w biznesie nie są tak małe (leasing, franchising, joint venture itp.), Każda forma ma swoje osobliwości, własną sferę działalności, ale dla wszystkich wzajemne pragnienie stron czerpania maksymalnych korzyści ze współpracy będzie takie samo. Aby było to możliwe, konieczne jest poznanie podstaw partnerstwa marketingowego (IGO), przy jego pomocy można budować powiązania i zależności między firmami (użytkownik końcowy) w kierunku, który byłby pożądany dla obu partnerów.


Marketing relacji partnerskich w biznesie

IGO uznaje zasadę tradycyjnego marketingu - identyfikującą i zaspokajającą potrzeby kupującego lepiej niż konkurencja - ale ma swoje własne charakterystyczne cechy, z których nie wszystkie odpowiadają klasycznej definicji marketingu. Różnice te, połączone razem, mogą zmienić podejście firmy do budowania partnerstwa, zaczynając od produktów, które produkuje, a kończąc na strukturze organizacji. Można wyróżnić następujące cechy charakterystyczne partnerstwa marketingowego.

  1. Chęć tworzenia nowych wartości dla klientów, aby następnie dystrybuować je między producentami i konsumentami.
  2. Uznanie kluczowej roli indywidualnych klientów nie tylko jako kupujących, ale także określenie wartości, które chcieliby otrzymać. IGO oferuje współpracę z nabywcą, aby stworzyć wartość. Poprzez wytwarzanie wartości u kupującego, a nie za niego, firma może zwiększyć swoje przychody, osiągając tę ​​wartość.
  3. Firma musi przestrzegać swojej strategii biznesowej, koncentrując się na klientach. Jednocześnie firma jest zobowiązana do koordynowania procesów biznesowych, komunikacji, technologii i szkoleń pracowników w celu wytworzenia wartości pożądanych przez kupującego.
  4. Zakłada on długotrwałą pracę sprzedawcy i kupującego, co powinno nastąpić w czasie rzeczywistym.
  5. Stali klienci powinni być cenieni bardziej niż klienci indywidualni, zmieniający partnerów w każdej transakcji. Zakłady etyka partnerstwa W przypadku stałych klientów firma powinna dążyć do nawiązania bliższych relacji z nimi.
  6. Chęć budowania łańcucha relacji nie tylko wewnątrz organizacji do produkcji wartości wymaganej dla kupującego, ale także poza firmą - z partnerami na rynku (dostawcy, pośrednicy w kanale dystrybucji, akcjonariusze).

Analizując wszystkie charakterystyczne cechy IGO, można powiedzieć, że takie podejście zakłada przestrzeganie pewnych zasad partnerstwa niezbędnych do długotrwałej współpracy.