Kierownik każdej skali nie może się odbyć bez obecności szczególnych cech. Ale ich kombinacje i przejawy są tak różnorodne, że koncepcja przywództwa w systemie zarządzania jest przedmiotem wielu teorii. Ciekawe, że naukowcy wciąż nie są w stanie dojść do porozumienia co do najbardziej obiektywnego wyjaśnienia zjawiska, dlatego też, aby go zrozumieć, proponuje się zapoznać z kilkoma podejściami naraz.

Osiem teorii zarządzania

Od menedżera wymaga się umiejętności łączenia wysiłków grupy ludzi w celu osiągnięcia dowolnego celu. Oznacza to, że koncepcja przywództwa w zarządzaniu może być interesująca dla różnych działań. Tego typu relacje opierają się na interakcji społecznej, grając role "przywódców-liderów", nie ma tu podwładnych, ponieważ ludzie biorą prymat jednego z własnych rozważań bez widocznej presji.

Istnieją dwa rodzaje przywództwa w zarządzaniu:

  • formalny - wpływ z powodu imponującej pozycji;
  • nieformalne - przywództwo z powodu osobistej użyteczności.

Uważa się, że najlepszy wynik uzyskuje się przez połączenie obu podejść.

Jeśli spojrzeć na to zjawisko z punktu widzenia teorii, można wyróżnić osiem głównych.

  1. Sytuacyjne . Oznacza to zmianę podejścia w zależności od okoliczności bez odniesienia się do typ osobowości . Opiera się na założeniu, że pod każdym warunkiem wymaga wyjątkowej formy przywództwa.
  2. "Świetny człowiek . " Wyjaśnia zjawisko przywództwa przez predyspozycje genetyczne, unikalny zestaw cech, które są obecne od urodzenia.
  3. Style przywództwa . Wyróżniają się autorytarną i demokratyczną, według innej wersji koncentrują się na pracy i na osobie.
  4. Psychoanalityczny . Rysuje analogię między rolami w rodzinie i życiu publicznym. Uważa się, że zachowanie rodziców odpowiada stanowiskom kierowniczym i dzieciom - obserwatorom.
  5. Behawioryzm . Twierdzi, że przywództwo jest nauczane, koncentruje się nie na cechach, ale na działaniach.
  6. Transakcyjne . Zakłada ona korzystną dla obu stron wymianę między przywódcą a wyznawcami, na których opiera się wpływ.
  7. Moc i wpływ . Odmawia się znaczenia zwolenników i organizacji, lider staje się centralną postacią, która koncentruje wszystkie zasoby i połączenia w swoich rękach.
  8. Transformacyjne . Siła menadżera zależy od tego motywacji zwolenników i dzielenia się wspólnymi pomysłami. Tutaj lider jest jednostką twórczą, podatną na planowanie strategiczne.

Każda teoria zapewnia liderowi kilka rodzajów zachowań, ale w praktyce jeden z nich rzadko jest całkowicie używany, zwykle dwa lub więcej są wymieszane.