W wierze chrześcijańskiej duma jest najniebezpieczniejszym z siedmiu grzechów głównych. Niebezpieczeństwo tej pasji polega na tym, że arogancka, zarozumiała, arogancka osoba jest otwarta na wszystkie inne namiętności i grzechy. Pytanie, jak pozbyć się dumy, martwi wielu ludzi, którzy są świadomi swojego braku i rozumieją, że ta cecha uniemożliwia im budowanie relacji z innymi i bliskimi.

Co to jest duma i jak ją spacyfikować?

Duma i duma - pojęcia nie są takie same, ale bliskie znaczenia. Duma to adekwatna samoocena i poczucie własnej wartości, duma to poczucie wyższości nad innymi ludźmi, pogarda za słabości i braki innych.

W aspekcie religijnym duma jest grzechem, który anioł po raz pierwszy objawił, który wyobraża sobie, że jest równy Bogu. Lucifer Riot Become Szatan , - to wynik manifestacji dumy na najwyższym poziomie.

Duma i duma mogą przejawiać się w różnych sytuacjach. Rozpoznanie go w sobie nie jest trudne:

  • odrzucenie opinii innej osoby;
  • poczucie własnej ważności;
  • próżność i narcyzm;
  • skupić się na własnych problemach;
  • obraźliwe traktowanie słabszych i mniej wykształconych ludzi;
  • podział ludzi na statusy i kategorie.

Pytanie o to, jak podbić duma, nie podaje się ludziom, którzy nie zdawali sobie sprawy z pełnego niebezpieczeństwa tej pasji. Dlatego pierwszym krokiem w walce z tym grzechem jest sama świadomość tej niedoskonałości. Każda osoba od czasu do czasu musi patrzeć na siebie z zewnątrz i obiektywnie oceniać swoje działania. jak uspokoić dumę Gniew, niechęć u innych, pogarda dla osób słabych lub słabszych w statusie i bogactwie to żywe przejawy dumy.

Zrobiwszy pierwszy krok, zdając sobie sprawę z tego niedoboru w sobie, osoba może odpowiednio ocenić swoje działania i przyznać się do błędów. Niektórzy ludzie posiadający władzę i bogactwo uważają za słabość przyznanie się do swoich błędów. Jednak świadomość i szczera skrucha to właśnie taka metoda, która pomoże walczyć z dumą, a także z innymi grzechami, pasjami i niedociągnięciami.

Dumna osoba musi pokutować i nauczyć się wybaczać ludziom za ich słabości i słabości. Pomoże w tym wierzący w tę sprawę modlitwy i rady duchowego ojca. Dla ateisty proces pozbycia się i kontrolowania własnej dumy jest bardziej skomplikowany, ale jeśli nauczy się śledzić swoje działania i odpowiednio je ocenić, może znaleźć równowagę, harmonię w sobie. Świadomość pomaga zmienić twoje zachowanie i poprawić swoje życie.