"Dziewczyna z ambicją", "Jaką ambicją są jej czyny", "I dlaczego ma tak wiele ambicji?" - takie zwroty często można usłyszeć w komunikacji między kolegami w pracy, znajomymi, a także zupełnie obcymi. Ale jaka jest ambicja? Jak należy rozumieć tę charakterystykę?

To słowo powstało w imię rzymskiego bóstwa, które uosabiało honor. Jednak dostał się na język rosyjski przez język polski, gdzie już oznaczał przesadną dumę - dumę. W literaturze rosyjskiej z XIX wieku ambicja nadal oznaczała godność i honor, ale z pewnym niuansem eksponowania. Z biegiem czasu arogancja zaczęła oznaczać odwrotne znaczenie, negatywną cechę osobowości, wyrażającą się w arogancji, próżności, próżności i wzniosłym zarozumiałości. Możemy powiedzieć, że dzisiaj ambicją jest arogancja, arogancja, arogancja, przesadna samoocena. Definicja ta jednak nie w pełni ujawnia samą istotę ambicji, dlatego konieczne jest rozważenie charakterystycznych cech, które należą do osoby z zasadzką na punkty.

Oznaki ambicji

Dzisiaj można zauważyć nadmierną dumę osoby za pomocą następujących znaków:

  • człowiek stawia siebie ponad wszystko, jest arogancki, arogancki, dumny, samolubny;
  • nie szanuje ludzi, wyśmiewa się z nich;
  • wykazuje obojętność wobec opinii innych;
  • postrzega komunikację z "niegodnymi" ludźmi jako obrazę jego godności;
  • ma własny pogląd na wszystko, ale jednocześnie wyraża go, nie zwracając uwagi na uczucia otaczających go ludzi;
  • nawet jeśli to nie jest słuszne - rzadko znika lub nigdy, wierzy, że jest poniżej jego godności;
  • jego ekspresja pokazuje pogardę, pogardę, obojętność.

Skąd bierze się arogancja?

Na przykład w starożytnej Grecji uważano, że ludzie stają się aroganccy przez przypadek, od urodzenia. Przyczyny arogancji i zaniedbania stają się słabościami (na przykład ubóstwem). Okazuje się, że próbuje ukryć swoją cerę, stawiając maskę pogardy. A większość ludzi błędnie uważa, że ​​jest to charakterystyczne dla ludzi posiadających cnoty (piękno, bogactwo, siłę, inteligencję itd.) Niż z wadami.

Jednak ambicję można przejawiać również wtedy, gdy ludzie zdobywają wiedzę i uważają się za najbardziej inteligentnych. Takie zachowanie często jest przyczyną talentu, umiejętności. gwiezdna choroba, która często Na przykład często utalentowani i znani aktorzy, wybitni sportowcy lub artyści cierpią na choroby gwiazdowe. Uważają, że wybitne umiejętności, które zostały im przyznane przez naturę, wyróżniają ich jako faworytów i dają im prawo do traktowania zwykłych ludzi gniewem.

Należy jednak zauważyć, że często ludzie wokół siebie rozwijają dumę z tych, którzy zostali nagrodzeni losem. Krępując, pochlebiając, podobając się takim ludziom, zaczynają myśleć, że w rzeczywistości są lepsi od innych. Zaniedbanie często powstaje również w wyniku niewłaściwego wychowania. Rodzice uczą własnych przykładów, zachowań, komunikacji z ludźmi, a dla dzieci rodzice zawsze są wzorem do naśladowania. W związku z tym w przypadkach, gdy mama i tata zachowują się arogancko wobec innych, prawie na pewno ich dziecko stanie się tak.

arogancja Jaka jest szkodliwość i niebezpieczeństwo aroganckiego zachowania?

Osoba z ambicją jest nieprzyjemna dla ludzi wokół siebie, ma ograniczony krąg przyjaciół lub w ogóle ich nie ma, współpracownicy w pracy go unikają, życie osobiste często nie idzie dobrze ... A to zrozumiałe, z tak aroganckimi ludźmi nie wystarczy, że jest nieprzyjemnie - obrzydliwe jest komunikowanie się z nimi!

Nadmierna ambicja stwarza przeszkody dla przyjaznej komunikacji, często wykreśla absolutnie wszelkie pozytywne cechy. Dlatego nie bądźcie aroganccy i nie wzywajcie ludzi wokół siebie do niczego.