Prawo zobowiązuje rozwiedzionych rodziców do wspierania swoich dzieci do osiągnięcia pełnoletności za obopólną zgodą. Jeżeli takie porozumienie nie może zostać osiągnięte, to na mocy orzeczenia sądowego pewną kwotę pieniędzy odejmuje się od dochodu jednego lub obojga rodziców z tytułu utrzymania małoletniego dziecka. Wstrzymanie alimentów może zostać przeprowadzone poprzez dobrowolne porozumienie stron. Odmowa alimentów jest nielegalna, ponieważ narusza prawa nieletnich dzieci. Ale w praktyce nadal można odmówić alimentów.

Jak wydać zrzeczenie się alimentów?

Po pierwsze, jeśli nie chcesz otrzymywać alimentów, nie przesyłaj wniosków do sądu i nie zawieram dobrowolnego porozumienia w sprawie ich odzyskania. Pamiętaj jednak, że jeśli podczas kontroli warunków przetrzymywania okaże się, że czegoś potrzebuje, a ty nie otrzymujesz alimentów, możesz zostać zmuszony do ubiegania się o alimenty.

Jeśli nadal decydujesz się na dobrowolne porozumienie w sprawie zniesienia alimentów, możesz skontaktować się z notariuszem, aby dowiedzieć się, jak napisać dobrowolne zniesienie alimentów. We wniosku zaznacz, że nie potrzebujesz wsparcia finansowego i sam możesz wesprzeć dziecko. Pamiętaj, aby podać swoje imię, nazwisko, patronimię, a także nazwisko, imię i nazwisko osoby towarzyszącej oraz dane jego konta.

Jeżeli wypłata alimentów jest dokonywana na mocy decyzji sądu, powinieneś złożyć wniosek do służby wykonawczej (lub usługi komorniczej) i napisać oświadczenie, że chcesz zatrzymać postępowanie egzekucyjne, wskazując powody takiego wygaśnięcia i okres zawieszenia, jeżeli odmowa przyjęcia alimentów ma charakter tymczasowy.

Za zgodą władz opiekuńczych rodzice mają prawo zawrzeć umowę o ustaniu praw do alimentów, jednocześnie prawidłowo rejestrując prawo własności nieruchomości do dziecka.

odmowa przyjęcia alimentów przez matkę

Pamiętaj, że odmowa przyjęcia alimentów przez matkę może zostać anulowana poprzez złożenie powtórnego wniosku o zwrot.

Po wydaniu formalnego zrzeczenia się alimentów naruszasz prawo i możesz zostać pozbawiony praw rodzicielskich do nieletniego dziecka. Sprawa może sięgać tak daleko, jak próba dobrowolnej odmowy alimentacji, dlatego przed podjęciem takiego kroku należy wszystko przemyśleć i zważyć. Pamiętaj też, że odmawiając alimentów, powinieneś przede wszystkim nie myśleć o sobie, ale o dziecku, które jutro będzie potrzebować pieniędzy na odpoczynek, naukę i mieszkanie.