Lęk to stan osoby, charakteryzujący się zwiększoną tendencją do strachu, lęku, uczuć i negatywnego koloru emocjonalnego. Istnieją dwa główne rodzaje niepokoju: lęk sytuacyjny i osobisty. Lęk sytuacyjny powstaje w specyficznej, niepokojącej sytuacji. Taki stan może powstać u każdej osoby przed komplikacjami życiowymi i możliwymi problemami. Taka reakcja jest całkiem normalna i pomaga osobie zjednoczyć się i podjąć odpowiedzialne podejście do rozwiązywania problemów. Niepokój osobisty jest cechą osobową, która przejawia się w ciągłej skłonności do lęku i dystresu w różnych okolicznościach życiowych. Charakteryzuje się stanem niewytłumaczalnego lęku, poczuciem zagrożenia, gotowością postrzegania całego wydarzenia jako niebezpiecznego. Dziecko podatne na lęk, ma zły nastrój, ma słabe kontakty ze światem, które go przerażają. Z czasem prowadzi to do niskiej samooceny i pesymizmu.

Aby zdiagnozować lęk, stosuje się różne metody, w tym rysunki, kwestionariusze i wszelkiego rodzaju testy. Odkrycie go od dziecka wystarczy, aby wiedzieć, jak się ono objawia.

Manifestacja lęku

  1. Częste lęki, niepokój i lęk, które pojawiają się w bezpiecznej sytuacji.
  2. Wyrażona wrażliwość, która może przejawiać się w doświadczeniu bliskich.
  3. Niska samoocena.
  4. Wrażliwość na własne niepowodzenia, odmowa działalności, w której występują trudności.
  5. Jednym z oczywistych przejawów wzmożonego lęku są nawyki neurotyczne (obgryzanie paznokci, wyciąganie włosów, ssanie palców itp.). Takie działania łagodzą napięcia emocjonalne.
  6. Manifestację lęku można zobaczyć na rysunkach. Liczby niespokojnych dzieci zawierają obfitość wylęgu, mały rozmiar obrazu i silny nacisk.
  7. Poważny wyraz twarzy, oczy są pomijane, unika niepotrzebnych ruchów, nie hałasują, wolą się nie wyróżniać.
  8. Nie ma zainteresowania nowymi, nieznanymi działaniami, unikaniem nieznanych spraw.

Korekta lęku

Aby poprawić lęk u dzieci, używane są gry. Największy wpływ mają gry dramatyczne i fabularne, specjalnie wybrane w celu złagodzenia niepokoju. Bariery dla dzieci są łatwiejsze do pokonania w grze, aw grach istnieje przeniesienie negatywnych cech z osobowości dziecka na obraz gry. Tak więc przedszkolak może przez pewien czas pozbyć się własnych niedociągnięć, zobaczyć je z zewnątrz, w grze, aby pokazać ich stosunek do nich.

Medytacja służy do przezwyciężania niepokoju u dorosłych. Sekretem tej metody jest związek negatywnych emocji z napięciem mięśni. Zmniejszenie napięcia mięśni może stopniowo przezwyciężyć lęk. Sesje szkoleniowe przezwyciężanie niepokoju Relaks odbywa się w kilku etapach. Początkowo osoba uczy się rozluźniać wszystkie mięśnie ciała. Następnie nauczana jest zróżnicowana technika relaksacji: siedzący mężczyzna, próbujący rozluźnić mięśnie, które nie uczestniczą we wspieraniu pionowego położenia kadłuba. Podobnie rozluźnia mięśnie w innych zawodach. Na ostatnim etapie obserwujący siebie stażysta zauważa, które mięśnie napina z podniecenia, i próbuje rozmyślnie uwolnić się od nich. Po takich ćwiczeniach niepokój spada do minimalnego poziomu.

Definicja i korekta na czas pomogą uniknąć negatywnego wpływu niepokoju na zdrowie i życie ludzi.