Wiele kobiet jest przypisanych do testu płynu biologicznego zwanego koagulogramem. Pomaga lekarzowi prowadzącemu w określeniu stanu hemostazy, w celu zidentyfikowania hiper- lub hipokogenezy. Ponadto pacjentom łatwiej jest zrozumieć różne objawy, jeśli wiedzą, jakiego rodzaju jest to analiza - koagulogram, do czego jest przeznaczony i jak prawidłowo go rozszyfrować.

Co zawiera analiza koagulogramu?

Hemostaza to układ, który odpowiada za normalną konsystencję krwi, a także zdolność do krzepnięcia. Jakiekolwiek upośledzenie prowadzi do powstawania zakrzepów, które są typowe dla żylaków, chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby autoimmunologiczne i choroby hepatologiczne lub zmniejszenie gęstości płynu biologicznego (hemofilia, częste krwawienie z powodu niewielkiego uszkodzenia naczyń krwionośnych).

Zatem koagulogram różni się od ogólnego i biochemicznego testu krwi według wskaźników. Obejmuje on w wersji podstawowej:

 1. PTI (wskaźnik protrombiny), PTV (czas protrombinowy) lub INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Ostatni test jest uważany za najbardziej informacyjny i wszechstronny. Wskaźniki te pozwalają obliczyć czas, w którym skrzep tworzy się w miejscu urazu.
 2. Fibrynogen to białko odpowiedzialne za pojawianie się skrzepów krwi jako końcowy etap krzepnięcia płynu biologicznego i jest przekształcane w fibrynę.
 3. Czas trombinowy. Pokazuje, za jaki okres od fibrynogenu wytwarzana jest fibryna.
 4. APTT (czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji). Wskaźnik pozwala zarejestrować czas powstawania zakrzepów krwi.

Dodatkowe informacje dotyczące koagulogramu uzyskano z badania krwi dla takich parametrów:

 • tolerancja w osoczu na heparynę;
 • białko C;
 • D-dimer;
 • pod uwagę wzięto również czas odwapnienia plazmy (GRP), aktywowany parametr (AVRP);
 • antytrombina;
 • PFCM (kompleksy rozpuszczalnych monomerów fibryny);
 • toczeń antykoagulant.

Te dodatkowe wskaźniki są wymagane do dokładniejszej diagnozy w przypadku podejrzenia konkretnej choroby, szczególnie w czasie ciąży.

Przygotowanie do analizy koagulogramu

Jedynym wymaganiem dla pacjenta przed przeprowadzeniem badania jest odmowa jedzenia na 8 godzin przed pobraniem płynu biologicznego. Zaleca się oddawanie krwi rano, ale nie jest to regułą ścisłą.

Ile kosztuje analiza koagulogramu?

Czas wymagany do obliczenia ilościowych wskaźników badania wynosi 1 dzień roboczy. Może przekraczać określony czas, w zależności od wyposażenia zainstalowanego w laboratorium, a także konieczność transportu materiału (nie więcej niż 3-4 dni).

Normy analizy koagulogramu

Wyjaśnienie badania polega na porównaniu uzyskanych parametrów z wartościami referencyjnymi.

Tworzą:

 1. Dla PTI - od 80 do 120%. Jeżeli wskaźnik ten zostanie przekroczony, wystąpi deficyt witamina k w organizmie diagnozowana jest zmniejszona zdolność krwi do krzepnięcia. Jeśli RTI jest mniejszy od normy, może to wskazywać na stan nadkrzepliwości.
 2. badanie krwi do koagulacji
 3. Dla PTV i INR - od 78 do 142%. Odchylenie od tych parametrów jest podobne do PTI.
 4. Dla fibrynogenu - od 2 do 4 g / l (u kobiet w ciąży można zwiększyć do 6 g / l). Zwiększenie ilości substancji wskazuje na tendencję do zakrzepicy, a zmniejszenie wskazuje na DIC lub chorobę wątroby.
 5. Czas trombiny - od 11 do 17,8 sekundy. Odchylenie parametru od normy jest bezpośrednio związane z poprzednim wskaźnikiem i jego stężeniem.
 6. Dla APTTV - od 24 do 35 sekund. Jeśli czas jest mniejszy, oznacza to nadkrzepliwość. Wraz ze wzrostem możliwej hemofilii, zespół DIC 2 lub 3 stopnie.