Nasze emocje i uczucia są reakcją na wydarzenia lub bieżące wydarzenia. Są produktem myślenia, doświadczenia i doświadczenia. Rozważmy bardziej szczegółowo, jaki rodzaj rodzaje uczuć .

Jakie są zmysły?

 1. Wzrok . Jest jednym z najważniejszych narządów zmysłu. Za jego pomocą dana osoba otrzymuje ponad 95% informacji. Pozwala nie tylko zidentyfikować obiekt, ale także zrozumieć jego położenie w przestrzeni, monitorować jego ruch, określić kolory i jasność.
 2. Przesłuchanie . Umożliwia postrzeganie informacji nawet z dużej odległości. Bez niej ludzie tracą zdolność wymawiania mowy wymowy, a zwierzęta nie mogą uciec przed drapieżnikami, odkryć zdobyczy.
 3. Równowaga . Aparat przedsionkowy umożliwia określenie pozycji ciała i nawigację w przestrzeni. Uczestniczy w realizacji świadomych ruchów.
 4. Smak . Nasz język ma kubki smakowe, które reagują na słone, słodkie, kwaśne, gorzkie itp. Rozpoznanie smaku wspomaga temperaturę, ból, węchowe i dotykowe receptory.
 5. Dotknij . Uczucie obiektów dostarcza informacji o wielkości, powierzchni, kształcie, gęstości i innych właściwościach obiektu. Osoba może nauczyć się rozpoznawać uczucie wibracji, które ma ogromne znaczenie dla osób niesłyszących.
 6. Zmysł węchu . W nosie znajdują się komórki węchowe, z których każda wykrywa substancję o określonej kompozycji i wysyła impuls do mózgu. Warto pamiętać, że lotne i rozpuszczalne substancje mogą powodować podrażnienie komórek węchowych.

Czym są uczucia i emocje?

 1. Zainteresowanie jest warunkiem sprzyjającym rozwojowi pewnych umiejętności.
 2. Niespodzianka to neutralna emocja, która jest związana z reakcją na nagłość. Osobliwe jest dla niego spowolnienie wszystkich emocji, które pojawiają się po zaskoczeniu.
 3. Gniew jest stanem negatywnym. Kiedy podmiot chce osiągnąć swój cel, ale coś mu to uniemożliwia, jest wściekły, co stopniowo przeradza się w gniew.
 4. Pogarda jest negatywną emocją, która pojawia się pomiędzy osobami o różnych postawach i poglądach. Jeśli dana osoba ocenia zachowanie swojego partnera jako osoby podstawowej, pojawia się to wrogie uczucie.
 5. Wstyd - stan negatywny, który wyraża się w świadomości własnych własnych błędów. To uczucie obejmuje go, gdy nie spełnia własnych nadziei i oczekiwań innych.
 6. Radość jest pozytywną emocją związaną z umiejętnością zaspokojenia jakiejkolwiek ludzkiej potrzeby. Uczuciu temu towarzyszy zadowolenie z siebie i świata zewnętrznego. Jakie są uczucia i uczucia radości? Ta przyjemność, radość, rozkosz, podziw, oczekiwanie, błogość itd.
 7. Cierpienie jest negatywnym uczuciem, które ma ścisły związek z niemożliwością zaspokojenia bardzo ważnych potrzeb. Ta asteniczna emocja, która często pojawia się podczas stres . Najcięższą formą cierpienia jest smutek.
 8. Obrzydzenie jest bez wątpienia negatywną emocją. Wywoływane przez otaczające obiekty lub encje. Kontakt z nimi powoduje sprzeczność etycznych i moralnych postaw podmiotu.
 9. Strach jest negatywną emocją, która jest połączona czym są uczucia i emocje z uszkodzeniem dobrego samopoczucia jednostki. Kiedy dana osoba doświadcza emocji strachu, nie ma wystarczających informacji o wyniku określonych zdarzeń, co powoduje, że się martwi.
 10. Wina są stanem ujemnym. Wyrażone w świadomości pokory ich działań i ich akceptacji. To uczucie wywołuje żal i skruchę, chęć poprawy sytuacji lub poprawienia siebie.

Teraz wiesz, jakie są uczucia. Podaliśmy listę najważniejszych emocji Isard Carroll, znanego amerykańskiego psychologa.