Wielu słyszało o drugim przyjściu Chrystusa, ale nie wszyscy wiedzą, co dokładnie się stanie, jakie oznaki tego wydarzenia i jakiego wyniku można się spodziewać. Wiele zostało powiedziane o tym wydarzeniu w Biblii, o czym opowiadało wielu prognostów.

Jakie jest drugie przyjście Chrystusa?

W prawosławiu wyznają ważną prawdę, która wskazuje, że Jezus przyjdzie na ziemię jeszcze raz. Ta informacja została zgłoszona aniołowie apostołowie ponad 2 tysiące wyznawców w czasie, gdy Zbawiciel wstąpił do nieba. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa będzie zupełnie inne niż pierwsze. Przyjdzie na ziemię jako duchowy król w boskim świetle.

 1. Uważa się, że do tego czasu każda osoba dokona wyboru, która strona stanie się dobra lub zła.
 2. Ponadto drugie przyjście Chrystusa nastąpi po tym, jak umarli zostaną podniesieni, a żyjący zostaną przemienieni. Dusze ludzi, którzy już umarli, łączą się ze swymi ciałami. Potem nastąpi podział na Królestwo Boże i Piekło.
 3. Wielu jest zainteresowanych, Jezus Chrystus w drugim przyjściu będzie człowiekiem lub pojawi się w inny sposób. Zgodnie z istniejącymi informacjami, Zbawiciel będzie w ludzkim ciele, ale będzie wyglądać inaczej, a jego imię będzie inne. Te informacje można znaleźć w Objawieniu.
znaki drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa

Znaki wtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa

W Biblii i innych źródłach można znaleźć opis znaków, mówiąc, że zbliża się "czas X". Każda osoba jest zdecydowana wierzyć mu w to, czy drugie przyjście Chrystusa, czy nie, wszystko zależy od mocy wiary.

 1. Ewangelia będzie rozpowszechniana na całym świecie. Chociaż współczesne media rozpowszechniają tekst Biblii, miliony ludzi nigdy nie słyszało o tej książce. Zanim Chrystus przyjdzie na ziemię, ewangelia rozprzestrzeni się wszędzie.
 2. Dowiedziawszy się, jak będzie wyglądało powtórne przyjście Chrystusa, warto zauważyć, że pojawią się fałszywi prorocy i zbawiciele, którzy szerzą fałszywe nauki. Jako przykład można przytoczyć różnych medium i magików, których Kościół nazywa manifestacją diabelstwa.
 3. Jeden ze znaków nazywa się upadkiem. moralność . Ze względu na wzrost bezprawia wielu ludzi przestaje kochać nie tylko siebie nawzajem, ale także Pana. Ludzie zdradzą, dzieci będą buntować się przeciwko rodzicom i tak dalej.
 4. Zastanawiając się, kiedy oczekuje się powtórnego przyjścia Chrystusa, warto podkreślić, że przed tym wydarzeniem na ziemi będą wojny i katastrofy. Naturalne kataklizmy są nieuniknione.
 5. Diabeł przed drugim nadejściem wyśle ​​Antychrysta na ziemię.
jakie jest drugie przyjście Chrystusa

Drugie przyjście Jezusa Chrystusa - kiedy to się stanie?

Kiedy sam Zbawiciel mówił o swoim własnym powrocie, argumentował, że nikt nie wie, kiedy się to stanie, nie aniołowie ani święci, lecz tylko Pan Bóg. Niezależność pozwala zrozumieć, kiedy powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie możliwe, ponieważ Biblia zawiera opis wydarzeń, które mają się wydarzyć przed tym wielkim dniem. Wierzący bliscy Panu otrzymają znak, że Jezus wkrótce przyjdzie na ziemię, nawet przed wydarzeniami opisanymi w Biblii.

Co stanie się po drugim przyjściu Chrystusa?

Główną ideą ponownego przybycia Jezusa na ziemię jest ogólna próba ludzi, nie tylko żyjących, ale także martwych. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa będzie zupełnym przeciwieństwem Boskiego Wcielenia. Po tym, godni ludzie i dusze zmarłych odziedziczą wieczne królestwo, a ci, którzy grzeszą, będą dręczeni. Uważa się, że po tym wielkim wydarzeniu zjednoczą się niebo i ziemia, z wyjątkiem sfery, w której Bóg jest z bogami. W Biblii jest także wskazówka, że ​​ziemia i niebo zostaną stworzone w nowy sposób.

Drugie przyjście Chrystusa - co mówi Biblia?

Wielu szuka informacji o pojawieniu się Zbawiciela w najważniejszym źródle dla wierzących - Biblii. Ewangelia mówi o tym wcześniej koniec świata Jezus przyjdzie na ziemię, który dokona sprawiedliwego sądu i dotknie zarówno żywych, jak i umarłych. Kiedy drugie przyjście Chrystusa przez Biblię nastąpi nie jest jasne, pod względem dokładnej daty, ponieważ ta informacja jest znana tylko Panu.

Drugie przyjście Chrystusa - proroctwa

Wielu znanych wróżbitów przewidziało wielkie wydarzenie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i wszyscy grzesznicy zapłaciliby za swoje czyny, a wierzący byli nagradzani.

 1. Prognozy dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa zostały podane przez biblijnego proroka Daniela. Mówił o dacie tego wydarzenia, nawet przed chwilą, gdy Jezus się urodził. Badacze, którzy odczytali prognozy, określili przybliżoną datę - jest to rok 2038. Daniel twierdził, że po ponownym pojawieniu się Chrystusa ludzie, którzy nie przyjęliby znaku bestii, żyliby z Jezusem na ziemi jeszcze przez tysiąc lat.
 2. Edgar Cayce oferuje dwa proroctwa. Pierwszy wariant wskazuje, że w 2013 r. W Ameryce Kościół powinien był rozpoznać Chrystusa w wieku dziewięciu lat, ale, jak widzimy, ta prognoza się nie spełniła. Zgodnie z drugą opcją Mesjasz pojawi się w taki sam sposób iw tym samym wieku, w jakim został ukrzyżowany na krzyżu. Wydarzenie to nastąpi pod koniec XX - początku XXI wieku. Jeszcze raz wyjaśnił, co się stanie, gdy odkryta zostanie biblioteka atlantyjska pod egipskim Sfinksem.
drugie przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy to się stanie

Drugie przyjście Jezusa Chrystusa - Objawienie Jana Bożego

Jeden z apostołów w swoich kazaniach powiedział nam, że Chrystus zejdzie na ziemię po raz drugi, ale nie okaże się już upokorzonym synem człowieka, jak to było po raz pierwszy, ale jako prawdziwy Syn Boży. Zostanie otoczony przez aniołów. Proroctwa o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa wskazują, że to wydarzenie będzie straszne i straszne, ponieważ nie zbawi, ale osądzi świat.

Apostoł nie mówi, kiedy wydarzenie to nastąpi, ale wskazuje na pewne oznaki wielkiego wydarzenia. Dotyczy to zubożenia wiary i miłości w ludzi. Potwierdza wiele proroctw Starego Testamentu, że liczne kataklizmy będą toczyły się po ziemi, a znaki będą widoczne na niebie. W tym momencie będzie można zobaczyć znak na niebie o pojawieniu się Syna Bożego.

Nostradamus Proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa

Słynny predykator opisywał wydarzenia przyszłości nie tylko werbalnie, ale także poprzez rysunki, których liczba jest ogromna.

 1. Jedno z obrazów pokazuje, jak Jezus zstąpił z nieba i wokół niego jest wiele aniołów.
 2. Nostradamus o drugim przyjściu Chrystusa mówi, że kiedy to się dzieje, Kościół nie rozpoznaje najpierw nowego Mesjasza. Wyjaśnia to fakt, że wielu duchownych zbezcześciło już ich duszę, więc po prostu nie mogą poznać Jezusa.
 3. Inne zdjęcie pokazuje Zbawiciela i wojownika, który posyła mu miecz na twarz. W ten sposób Nostradamus chciał powiedzieć, że wielu ludzi i grup społecznych nie przyjmie powtórnego przyjścia Chrystusa i będzie mu się sprzeciwiać, ale Pan będzie go bronił.
 4. Inny obraz pokazuje, że nowy Mesjasz będzie zupełnie zwyczajny, to znaczy, że nic nie wyróżnia się wśród zwykłych ludzi.

Vanga o drugim przyjściu Chrystusa

Słynna prorokini pomagała ludziom przy pomocy modlitwy i często pytano ją, czy widziała Jezusa. Wang niejednokrotnie opowiadał o drugim przyjściu Chrystusa, które nastąpi wkrótce. Jezus zstąpi na ziemię w swoich białych szatach, a wybrany naród poczuje w ich sercach, że nadchodzi ważny czas. Wanga argumentował, że prawdy należy szukać w Biblii, która pomoże wszystkim, którzy zostali oczyszczeni i podniesieni moralnie.