Cała historia ludzkości jest pełna konfrontacji i nie ma powodu zakładać, że to się zmieni w najbliższej przyszłości. Spory występują na najwyższym poziomie, a w życiu codziennym nas nie opuszczają. Dlatego pożądane jest poznanie struktury, funkcji i dynamiki społecznej konflikt , aby móc nawigować w sytuacji i wybrać najbardziej odpowiednią strategię zachowania. Te informacje pomogą ci zrozumieć zalety i wady istniejącej konfrontacji oraz sposoby wykorzystania ich na swoją korzyść.


Struktura, dynamika i funkcje konfliktu międzyludzkiego

Każda kłótnia ma pewne ramy, strukturę, która pozwala na nawigację w celach, przyczynach i przebiegu sporu.

  1. Partie opozycji (przeciwnicy), które różnią się rolami, statusem społecznym, siłą, deklarowanymi interesami, stopniami lub pozycjami.
  2. Przedmiot sporu - sprzeczność, z powodu której istnieje spór.
  3. Obiekt - przyczyna konfliktu. Może być społeczny, duchowy lub materialny.
  4. Cele konfliktu są motywami uczestników, wyjaśnionymi przez ich poglądy i zainteresowania;
  5. Przyczyny sporu. Zrozumienie ich jest konieczne, aby zapobiec, pokonać lub rozwiązać.
  6. Środowisko, które jest zbiorem warunków sprzeciwu.

Należy rozumieć, że tylko "szkielet" pozostaje niezmieniony, ale inne składniki mogą być bardzo różnorodne.

Dynamika konfliktu nazywała etapy jej rozwoju. W sumie istnieją trzy główne etapy:

  • poprzedzający konflikt, który charakteryzuje się pojawieniem się sytuacji problemowej;
  • etap otwartej konfrontacji, podczas której rozgrywają się główne wydarzenia konfliktu;
  • po zakończeniu konfliktu, polegającej na pełnej lub częściowej normalizacji stosunków między przeciwnikami.

Struktura i dynamika konfliktu międzyludzkiego mogą poradzić sobie z wynikiem sporu i zrozumieć jego funkcje. Często uważa się, że każdy dystans jest jedynie negatywny. postać ale tak nie jest. Konflikty mają pozytywne funkcje, na przykład rozbrajając obecną sytuację, możliwość zbliżenia i odnowienia stosunków. Ponadto konflikty ujawniają prawdziwe motywy ludzkich zachowań, ujawniają sprzeczności, które wcześniej były ignorowane. Dlatego każdą konfrontację należy rozpatrywać pod różnymi kątami.