Jest prestiżowe i ogólnie przyjemne być uważanym za mężczyznę wielu stron w społeczeństwie, chociaż nie każda dorosła osoba rozumie, dlaczego potrzebuje pewnej dobrze opanowanej wiedzy w różnych dziedzinach. Niemniej jednak systemy edukacyjne w rozwiniętych i względnie cywilizowanych społecznościach i państwach są zaprojektowane pod względem treści i treści w taki sposób, aby zapewnić różnorodność rozwój osobisty stażysta.

Zróżnicowany rozwój osobowości

Do pewnego stopnia (i do pewnego momentu rozwoju) w większości przypadków jest to dobre i wspaniałe dla przyszłego życia człowieka i jego praktycznej działalności. Edukacja zrównoważony w obszarach (nauki przyrodnicze i ścisłe + humanitarne i interdyscyplinarne obszary wiedzy + minimalne umiejętności w zakresie pracy i umiejętności kulturowe), zapewnia osobę o minimalnych kompetencjach w określonych sytuacjach życiowych. Jest to szczególnie ważne, gdy konieczne jest nie tylko wyrażenie opinii, ale także podjęcie decyzji i podjęcie działań w odniesieniu do konkretnego problemu.

Należy zauważyć, że zróżnicowana osobowość w takich sytuacjach może objawiać się skuteczniej dzięki pełniejszemu spojrzeniu na problem z różnych perspektyw. Oznacza to, że zróżnicowany rozwój osobowości zapewnia ogólną świadomość i, w pewnym sensie, kompetencje w różnych dziedzinach działalności. Należy zauważyć, że czasami spowalnia to proces.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dni renesansu i oświecenia, kiedy edukacja dała początek wszechstronnej, rozwiniętej i encyklopedycznej wiedzy o ludziach. Większość uniwersalnej wiedzy naukowej, jak to mówią, nie pasuje do głowy przeciętnej współczesnej osoby ze względu na zbyt wiele zróżnicowany rozwój Tom. Dlatego też nowoczesne szkolnictwo średnie i wyższe dąży do szkolenia specjalistów w swojej dziedzinie, co w rzeczywistości jest poprawne. Jednak każdy ekspert, jak wiadomo, jest podobny do strumienia (czyli innymi słowy, jest nieco jednostronnie rozwinięty). Właśnie dlatego w chwili obecnej zróżnicowana osobowość - wykształcona, kulturalna osoba - jest najcenniejsza dla społeczeństwa (jednak daleko im do przestrzegania w koniecznym zakresie).

Ogólnie rzecz biorąc, zróżnicowany rozwój osobowości implikuje taki stan, gdy osoba dorosła, po ukończeniu studiów w instytucjach edukacyjnych, kontynuuje eksplorację świata i nie zatrzymuje się w swoim rozwoju kulturalnym. W rzeczywistości taki stosunek do życia, to znaczy pragnienie harmonii i gwarantuje zróżnicowany ogólny rozwój kulturowy jednostki.