rozwój fizyczny dzieci Jednym z głównych wskaźników stanu zdrowia wszystkich dzieci jest ich rozwój fizyczny. Przez ten termin rozumie się zwykle ogół właściwości morfologicznych i funkcjonalnych młodego organizmu, które razem odzwierciedlają proces jego dojrzewania. Różne choroby, w szczególności zaburzenia endokrynologiczne (akromegalia, gigantyzm), choroby przewlekłe (na przykład gorączka reumatyczna ).

Jakie wskaźniki są używane do oceny fizycznego rozwoju dzieci?

Aby scharakteryzować rozwój fizyczny, stosuje się z reguły charakter somatoskopowy, fizjometryczny i antropometryczny.

Główne cechy somatoskopowe stosowane do oceny wskaźników rozwoju fizycznego dzieci to: stan układu mięśniowego, stopień rozwój seksualny.

Grupa znaków antropometrycznych obejmuje wzrost, masę ciała, a także - obwód głowy, klatkę piersiową.

Wśród parametrów fizykometrycznych w celu określenia poziomu rozwoju fizycznego, należy wziąć pod uwagę pojemność życiową płuc, siłę mięśni i ciśnienie krwi.

Jak oceniasz parametry rozwoju fizycznego?

Aby ocenić poziom fizycznego rozwoju dzieci, w szczególności wczesnego wieku, należy wziąć pod uwagę takie parametry, jak: wzrost, waga, objętość klatki piersiowej, obwód głowy.

Tak więc, w zależności od ich stosunku, emituj: rozwój fizyczny dzieci i młodzieży

  • harmonijny;
  • dysharmonijny;
  • ostro dysharmonijny.

Tak więc, przy harmonijnym rozwoju, wszystkie wskaźniki powinny odpowiadać normie lub różnić się od nich nie więcej niż 1 sigma. Nieharmonijny rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym obserwuje się, gdy wskaźniki różnią się od tych z 1,1-2 sigma. W przypadku ostro dysharmonijnego rozwoju, wskaźniki te przekraczają normę o 2,1 i więcej sigma.