NLP lub programowanie neuro-lingwistyczne jest tematem praktycznej psychologii, której celem jest opracowanie technik i metod wpływania na drugą osobę.

Metoda naraŜenia człowieka na NLP zyskała w naszych czasach uznanie jako technika manipulowania inną osobą, ale w rzeczywistości ta doktryna wydawała się być sposobem na zwiększenie skuteczności oddziaływania terapeuty na pacjenta.

Wielu zapyta o etyczną stronę tych metod ekspozycji. Nie ma nic złego w używaniu sztuczek. NLP aby zwiększyć efektywność wypowiedzi lub w dyskusji. W tym samym czasie, jeśli naprawdę jest samolubne tłumienie innej osoby, to oczywiście nie ma usprawiedliwienia dla takich działań.

Techniki obsługi NLP

Technika "pułapka wkładu" . Technika ta jest dość powszechnie znana ze względu na jej skuteczność. Jeśli zmusisz osobę do zainwestowania swojej siły w jakąkolwiek działalność, będzie to dla niego trudne (nawet przy rozsądnych argumentach), aby następnie porzucić ten kierunek.

Technika trzy "tak". Zadaj kilka pytań osobie, która musi odpowiedzieć twierdząco według własnej woli. Następnie ostro zadaj pytanie, na które chciałbyś otrzymać pozytywną odpowiedź, i istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz zgodę.

Technika "mieszana prawda". Wielu używa go po prostu na poziomie intuicyjnym. Używaj w swoich wystąpieniach takich tez, których prawdziwość jest dość łatwa do zweryfikowania lub są już dobrze znane wszystkim. Jednocześnie możesz stopniowo dodawać kilka drobnych niezweryfikowanych faktów i najprawdopodobniej będą one już brane za pewnik.

Jeśli dostosujesz się do zachowania innej osoby, będzie to miało również pozytywny wpływ na to, że ta osoba będzie mieć więcej zaufania do Ciebie.

Metody oddziaływania mowy

Aby szybko wejść w zaufanie, rozmowa musi się rozpocząć od jakiejś neutralnej neutralnej prawdy, z którą człowiek musi się w pełni zgodzić.

Jeśli chcesz wskazać jakiejś osobie jakąś czynność, nie mów bezpośrednio o tej akcji, ale powiąż ją z tym, co obiekt miał zamiar zrobić w przyszłości. Na przykład dziecko może powiedzieć, że kiedy idzie chodzić, niech wyjmie śmieci.

Zawsze rozmawiajmy z iluzją wyboru. Pytanie, do którego musisz uzyskać zgodę, będzie użyte tak, jakby rozmówca już odpowiedział na to twierdząco. Zapytaj także o nieistotny problem, którego rozwiązanie naprawdę nie obchodzi.

Aby nie omawiać nieprzyjemnego momentu w kręgu, zablokuj powrót do tego tematu. Powiedzmy, że jest w pełni określony, a dyskusja tylko opóźnia dyskusję.

Zasady narażenia ludzi NLP

Zawsze warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które są ważne przy zrozumieniu ludzkiej natury.

Tak więc osoba ma wszystkie niezbędne zasoby do osiągnięcia cele . Dzięki silnemu pragnieniu i wytrwałości możesz coś osiągnąć nawet za pierwszym razem. Każda komunikacja prowadzi do progresji liczby przyszłych alternatyw. Każda osoba jest odpowiedzialna za wynik swoich działań. Osoba zawsze stara się wybrać dla niego najlepszą alternatywę.

W badaniu technik wpływu i ochrony NLP, a także zarządzania ludźmi, należy zwrócić uwagę nie tylko na techniki, ale także na psychologię zachowań innej osoby. Poświęć wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć motyw działań przeciwnika, a wtedy zrozumiesz, jak Ci pomóc.

Techniki NLP