Aby wyjaśnić procesy zachodzące w przestrzeni gospodarczej, istnieje szereg reguł i prawidłowości. Jedną z głównych jest równowaga rynkowa podaży i popytu - harmonijna sytuacja, która spełnia obie komunikacyjne strony. Ta koncepcja ma wartość praktyczną, pozwalającą na świadomą regulację relacji.

Czym jest równowaga rynkowa?

System gospodarczy można oglądać z perspektywy najlepszego i najgorszego stanu. Równowaga rynkowa jest doskonale zrównoważoną pozycją, która nie wymaga korekty. Konsumenci są zadowoleni z jakości produktu i jego kosztów, a sprzedawcy nie próbują podnosić cen, sztucznie tworzyć deficytu i zmieniać charakterystyki produktu, aby obniżyć koszty produkcji.

Równowaga w gospodarce

Siła nabywcza i produkcja są w stałym kontakcie. Równowaga rynkowa jest najlepszą kombinacją obu pozycji w gospodarce. Analizuj takie sytuacje, używając symulacji, która demonstruje statykę lub dynamikę. W pierwszym podejściu równowagę rynkową szacuje się w jednym momencie, a druga opcja ma na celu zbadanie zmian każdego parametru w czasie.

nierównowaga rynkowa

Funkcje równowagi rynkowej

Wizualizacja sytuacji odbywa się za pomocą wykresów, pokazujących wielkość podaży i popytu. Za ich pomocą można zaobserwować nierównowagę rynku i poznać jego przyczyny. Główną cechą punktu równowagi jest cena, która ma wiele funkcji.

 1. Pomiar . Pomaga zrozumieć wartość towarów.
 2. Pomiar . Potrzebny do porównania wartości różnych towarów i usług.
 3. Informacyjny . Odzwierciedla potrzeby, niedobory, nadmiar.
 4. Równoważenie . Pozwala znaleźć równowagę między podażą a potrzebami, nie narażając się na niedobór lub nadwyżkę.
 5. Przewodnik . Daje sygnał o zmiennych potrzebach, na które producenci muszą odpowiedzieć, aby utrzymać równowagę rynkową.
 6. Stymulowanie . Dostawca stara się obniżyć koszty, aby uzyskać więcej zysków, a właściciele zasobów szukają najbardziej dochodowych obszarów, w wyniku czego czynniki produkcji są racjonalnie dystrybuowane. Konsumenci szukają niższej ceny, starając się optymalnie wydać swoje pieniądze.
 7. Rachunkowość . Odzwierciedla koszty wytworzenia produktu.
 8. Zagraniczne gospodarcze . Używany do transakcji i rozliczeń między krajami.
 9. Dystrybucyjne . Demonstruje umiejscowienie dochodów, zasobów i towarów.

Jaka jest równowaga rynkowa?

Analityczne badania fluktuacji rynku przeprowadzane są za pomocą formuł i graficznego odzwierciedlenia stanu w celu uproszczenia wizualnego postrzegania zaistniałych zmian. Główne parametry równowagi rynkowej:

 • wnioski;
 • oferta;
 • cena

Rodzaje równowagi rynkowej

Naukowcy wykorzystują dwa sposoby oceny równowagi rynkowej.

 1. Podejście Walrasa . Oznacza to interakcje między sprzedawcami a konsumentami w warunkach wolnej konkurencji. Wraz z odejściem cen od akcji równowagi jednej ze stron pomaga przywrócić ją do wymaganego poziomu. Wraz z niedoborem aktywnych nabywców stają się, z nadmiarem - producenci.
 2. Model równowagi rynkowej Marshalla . Zakłada opis długiego okresu. Reliance dokonuje się na podstawie propozycji, jeśli nie jest idealna, wówczas producent podejmuje działania, koncentrując się na kwocie, którą klient jest gotów dać. W tym podejściu mechanizm równowagi rynku jest śledzony tylko przez sprzedawców.
równowaga w gospodarce

Równowaga rynkowa i efektywność ekonomiczna

Jedna z najciekawszych sekcji teorii ekonomii poświęcona jest problemom równowagi, które mogą być częściowe i ogólne. W pierwszym przypadku mówimy o odrębnym rynku, nie biorąc pod uwagę wpływu zmian cen w jednym przedziale na sąsiednie obszary, czyli efektu sprzężenia zwrotnego. W ogólnym bilansie rozważany jest bliski kontakt cen na różnych platformach, na którym każdy podmiot może w pełni wykorzystać swoje wysiłki.

Równowaga rynkowa i wydajność są ze sobą powiązane, ponieważ przy optymalnej równowadze zasoby są przydzielane w najlepszy sposób. Producenci wykorzystują je z maksymalnym zyskiem, bez użycia "brudnych" technologii. Dzięki wydajności wytwarzania produktów żadne nowe podejście do tworzenia towarów i handlu nie zwiększy zysku.

Sposoby osiągnięcia równowagi rynkowej

Kupujący i producenci są w ciągłej interakcji, która pomaga znaleźć najlepszą wartość. Zbadajmy, jak ustala się równowaga rynkowa.

 1. Wzrost ceny . Konieczne w przypadku rzadkiego zwolnienia.
 2. Obniżona cena . W stanie pomóc w nadmiarze produktów.
 3. Problem stymulacji . Może przezwyciężyć deficyt, ale doprowadzi do obniżenia cen.
 4. Zwolnij cięcia . Konieczne podniesienie cen i wyeliminowanie problemów z nadmiarem.