Wszyscy musimy podejmować decyzje od czasu do czasu i muszę przyznać, że nie jest to łatwe zadanie. Ale dla tych, którzy są zmuszeni dokonywać wyborów dla całej organizacji (wydział firmy), jest to znacznie trudniejsze. W tym przypadku nie jest konieczna ocena skuteczności i jakości decyzji dotyczących zarządzania.

Wskaźniki i kryteria skuteczności decyzji gospodarczych

Aby mówić o jakości decyzji dotyczących zarządzania, konieczne jest określenie koncepcji skuteczności rozwiązań i ich rodzajów. W ekonomii wydajność oznacza stosunek wydajności firmy. Zwykle charakteryzują się zyskiem i ilością pieniędzy wydanych na jej uzyskanie. Ale nie można mówić o ekonomicznej ocenie ekonomicznej efektywności decyzji zarządczych, ponieważ decyzje podejmowane są niemal we wszystkich obszarach działalności firmy. Dlatego istnieje kilka rodzajów efektywności.

  1. Efektywność organizacyjna może przejawiać się w zmianie roboczych funkcji pracowników, poprawie warunków pracy, optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zmniejszeniu liczby pracowników, stworzeniu nowego działu itp.
  2. Skuteczność społeczna decyzji zarządczych może polegać na stworzeniu warunków do twórczej pracy pracowników, poprawie obsługi klienta, redukcji rotacji pracowników i poprawie klimatu psychologicznego w zespole.
  3. Efektywność technologiczną można wyrazić poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii w produkcji, pozyskiwanie nowych technologii, poprawę wydajności pracy.
  4. Wydajność ekologiczną można wyrazić poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, bezpieczeństwo ekologiczne firmy.
  5. Skuteczność prawna ma zapewnić bezpieczeństwo, prawo i stabilność pracy, zmniejszenie kar.

Ocena skuteczności decyzji zarządczych

Istnieje wiele metod oceny efektywności, są one klasyfikowane zgodnie ze złożonością wykonania, charakterem wykonywanej pracy, dokładnością uzyskanych wyników, wielkością kosztów itp. Dlatego ocena efektywności decyzji zarządczych jest powierzona grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozważ podstawowe metody oceny skuteczności decyzji zarządczych.

  1. Metoda porównania polega na porównaniu planowanych wskaźników z rzeczywistymi wartościami. Pozwala wykrywać odchylenia, ich przyczyny i metody eliminowania odchyleń.
  2. Metoda indeksu jest potrzebna przy ocenie złożonych zjawisk, których nie można podzielić na elementy. Pozwól na ocenę dynamiki procesów.
  3. Metoda bilansowania polega na porównywaniu powiązanych wskaźników. Umożliwia identyfikację wpływu różnych czynników na działalność organizacji i znalezienie rezerw.
  4. Metodę graficzną stosuje się w przypadkach, w których niezbędna jest jasna ilustracja działań firmy.
  5. FCA (analiza funkcjonalna) to systematyczne podejście do badania mające na celu zwiększenie zwrotu (efekt użyteczny).
ocena skuteczności decyzji zarządczych

Metody poprawy skuteczności decyzji zarządczych

Długo można rozmawiać o metodach zwiększania efektywności decyzji menedżerskich, ale w zasadzie są dwie z nich - poprawa rozwoju rozwiązania i zwiększenie kontroli nad realizacją decyzji.

Wszakże jeśli decyzja nie przynosi pożądanego rezultatu lub nie przynosi go w pełni, to albo w trakcie jego powstawania zostały popełnione błędy, albo wykonawcy coś pomylili. I można się tego dowiedzieć tylko po przeprowadzeniu szczegółowej analizy decyzji zarządu. Ewaluacja, jak się dowiedzieliśmy, nie jest łatwa i kosztowna (zwłaszcza jeśli dotyczy to zewnętrznych specjalistów), dlatego należy zwracać uwagę na etapy opracowywania rozwiązań i przestrzegać kolejności ich realizacji. A także trzeba umieć umiejętnie przekazać personelowi pomysł innowacji, aby powstały nieporozumienia.