Temat dyskusji o istocie takich pojęć jak miłość i pasja jest dość łaskawy. Myląc te słowa, ludzie często wchodzą w krótkoterminowe związki, tracą siebie i swoich bliskich, a nawet zwariować.

Być może interpretacja tych słów w słowniku Ożewowa pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób miłość różni się od pasji.

  • miłość jest potężnym, przytłaczającym uczuciem głębokiej, szczerej miłości i bezinteresowności;
  • namiętność jest palącym pożądaniem, w przeważającej części seksualnym posiadaniem.

Podstawą miłości jest intymność między ludźmi, wzajemne zrozumienie i szacunek dla mocnych i słabych stron. Pasja to pragnienie, pragnienie posiadania. Często te pojęcia są ze sobą powiązane. Ponieważ pasja może istnieć tak jak ona sama, więc bądź zakochany.

Jak odróżnić miłość od namiętności?

Kiedy jest miłość między dwojgiem ludzi, każdy akt i każde słowo jest oceniane w odniesieniu do uczuć drugiej osoby. Miłość daje ci szansę na trwały związek. Pozwala ci przejść przez trudności i skandale, znaleźć kompromisy i rozwiązania, które zadowolą obie. Z kolei pasja nie jest uczuciem negatywnym ani negatywnym. Tutaj także istnieje szacunek dla pragnień partnera. Jednak egoizm jest podstawą do wspólnego wzrastania. Relacje oparte na pasji są bardzo rzadko długie. Chęć cieszenia się bardziej dla siebie niż dla partnera ostatecznie psuje cały idealny obraz.

Różnica między miłością i pasją jest wielka, ale nie tak, aby przeciwstawiać się tym dwóm uczuciom. W miłości pasja przejawia się w chęci zbliżenia się do partnera. I chociaż miłość rządzi namiętnością, związki będą silne i niewzruszone. W namiętności miłości nie ma miejsca. Wypiera go niedyskrecja, obojętność i egoizm.

Prawdopodobnie każdy zna bolesne uczucie w sercu, pilna potrzeba jest bliska pewnej osobie, chęć zrobienia wszystkiego, aby osiągnąć swoją wzajemność. I po jakimś czasie po osiągnięciu celu pozostaje tylko brak zrozumienia, gdzie podziały się wszystkie wzniosłe uczucia. Gdzie był romans miłości i czułości namiętności. Pozostaje tylko zrozumieć, że nie jest to osoba, z którą chciałbyś spędzić resztę dni. Wszystko to jest wynikiem niezrozumienia miłości i pasji w twojej duszy.

Główne różnice między pasją a miłością:

  • namiętność rodzi się szybko - miłość musi być godna;
  • namiętność jest pospieszna i szybko mija - miłość nigdzie się nie spieszy i odchodzi tylko wtedy, gdy jest napędzana;
  • pasja jest destrukcyjna - miłość jest prawdziwa, tworzy i tworzy;
  • pasja prowadzi na manowce, wyrzuca ją z rzeczywistości - miłość powraca do życia.

Różnica między miłością i pasją jest wielka, ale jednocześnie w początkowej fazie związku uczucia te są bardzo trudne do oddzielenia od siebie. Ale bardzo ważne jest, aby zrobić na czas. W końcu pasja nie zawsze przychodzi do ludzi wolnych, którzy nie mają żadnych zobowiązań. Z powodu błędnego postrzegania tych dwóch pojęć, rodziny się załamują, cierpi psychika dzieci i dorosłych, a nawet przestępstwa są popełniane, w tym morderstwa.

ta miłość jest silniejsza niż miłość czy namiętność

Jak rozumieć miłość lub pasję, zainspirowało cię do pociągu do innej osoby? Po prostu analizuj swoje uczucia, odrzucając wszystko, co jest zbędne. Miłość obejmuje co najmniej trzy dyski: do ciała, do umysłu i duszy partnera. Jednocześnie, jako pasja w większej mierze opiera się na atrakcyjności ciała.

W oparciu o powyższe, nietrudno odpowiedzieć na pytanie, czy miłość lub pasja są silniejsze. Odpowiedź jest nieprzyzwoicie prosta, oczywiście miłość. Jest testowany przez czas i próbę. Natomiast pasja konsumencka znika tak szybko, jak na przykład uczucie głodu.